Dag: 16 april, 2019

Utbildning – digital utveckling och framtidens ledarskap start 24 april

Digitalisering handlar om människor oavsett vilken ny teknologi man väljer. För dig som vill komma vidare med ditt digitaliserings MINDSET erbjuder vi nu fyra tillfällen där vi på ett djupare plan kombinerar föreläsningar, studiebesök, gemensamt arbete med verkligt affärscase samt enskilda reflektioner för egen verksamhet. Vi arbetar med att tolka omvärld & teknologi till strategier, …

Utbildning – digital utveckling och framtidens ledarskap start 24 april Läs mer »

Utbildning – Ekonomens roll i digital utveckling start 23 april

Digitalisering handlar om människor oavsett vilken ny teknologi man väljer. För dig som vill komma vidare med ditt digitaliserings MINDSET erbjuder vi nu fyra tillfällen där vi på ett djupare plan kombinerar föreläsningar, studiebesök, gemensamt arbete med verkligt case samt enskilda reflektioner kring värdeskapande i egen yrkesroll. Vi arbetar med att få en tydlig bild …

Utbildning – Ekonomens roll i digital utveckling start 23 april Läs mer »

Information till Näringslivet i Värnamo kommun

Samverkansgruppen består av information till Näringslivet i Värnamo kommun kopplat till Corona (Covid-19). Värnamo Näringsliv och Värnamo kommun ställer nu resurser till förfogande för att samla information och eventuella insatser på det lokala planet