Vi besöker Nyfosa AB

Nyfosa AB är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Bolaget är aktiva på den svenska och finska marknaden med stort fokus på kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner. Bolaget skapar och utvecklar fastigheter med växande värden och nära relationer till våra kunder. Läs mer om Nyfosa här