Hjälp oss att svara på enkäten om hur du upplever det lokala näringslivet i Värnamo kommun.

Hur upplever du det är att vara företagare i Värnamo kommun? Vi på Värnamo Näringsliv arbetar aktivt för att förbättra vårt näringslivsklimat i Värnamo kommun och som stöd för vårt förbättringsarbete använder vi oss av Svenskt Näringslivs mätning. Har just du fått enkäten se då till att göra din röst hörd och svara på den.  Tack …

Hjälp oss att svara på enkäten om hur du upplever det lokala näringslivet i Värnamo kommun. Läs mer »