Sveriges riksdag

Gemensam skrivelse till landets statsminister

Business Gnosjöregion med näringslivet och GGVV-kommunernas högsta politiker har gjort en gemensam skrivelse till landets statsminister. För att de oacceptabla energikostnaderna äventyrar framtiden för Gnosjöregionens näringsliv och vi bjuder härmed in till samtal där vi skyndsamt kan få svar på Sveriges energipolitik.