Hjälp länet att spara el

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Hjälp till att sprida informationen om läget samt hur man som individ kan …

Hjälp länet att spara el Läs mer »