Loading

7 trender som förändrar arbetsliv, kompetens och ledarskap

By Hanna Linell In Nyheter november 6, 2015

Att arbetslivet står inför stora förändringar är uppenbart för alla som är i närkontakt med det. Digitalisering och automation, men också värderingsskiften och globalisering utmanar invanda arbetssätt och organisationsmodeller.

I en föreläsning för HR-folk från olika branscher drog Kairos Future nyligen upp 7 av de trender som man ser som de viktigaste när det gäller påverkan på arbetsliv, ledarskap och medarbetarskap de kommande 5-10 åren.

Läs om de 7 trenderna i Kairos Futures rapport här.

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag och organisationer att förstå och forma sin framtid. Genom trend-och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger dem sina kunder de stora sammanhangen och verktygen att hantera dem.