Loading

Affärsutveckla med kundanpassade energitjänster

By Hanna Linell In Nyheter juli 4, 2018

Energitjänster är ett samlingsnamn för alla de olika tjänster som levereras för att på ett eller annat sätt åstadkomma effektivare energianvändning i en verksamhet. Det kan röra sig om exempelvis energirådgivning, installation och styrning av energieffektiv teknik, energikartläggning eller långsiktiga avtal med en garanterad energibesparing.

Under den här workshopen får du testa konkreta verktyg för hur ditt företag kan förbättra era energitjänster.

Workshopen riktar sig till företag som hjälper fastighetsägare, bostadsrätts-föreningar och industrier att energieffektivisera. Workshopen ger deltagarna ökad förståelse för kundbehov och verktyg för att bättre möta dessa. Vi berättar även om stödmöjligheter för små- och medelstora företag. Workshopen anordnas av Energikontor Norra Småland tillsammans med EEF inom projektet Energitjänster.

>> Läs mer och ansök på EEFs hemsida.