Anki Hansson i intervju med Svenskt Näringsliv – Coronakrisen

CORONAKRISEN Coronakrisen har påverkat samhället sedan mars månad med kraftigt stigande arbetslöshet, ett stort antal permitteringar och stigande varsel som följd. Inför sommarmånaderna var oron bland företagen stor. Samtidigt har vi under denna tid sett många exempel på hur kommuner, företag och privatpersoner hjälpts åt för att både minska smittspridning och hålla jobb och företag igång.

Nu när hösten närmar sig är osäkerheten fortsatt är stor. Många företag och offentliga verksamheter har dock ett nytt ”normal-tillstånd” och tvingats anpassa sig till en ny vardag.

Vi har talat med Anki Hansson, Näringslivschef på Värnamo Näringsliv AB, och Sven Rydell, Näringslivschef i Jönköpings kommun, för att få en inblick i hur de upplever tiden som varit, nuläget och hur vi på bästa sätt ska tackla framtiden.

Hur har ert arbete utvecklats under coronakrisen?Anki Hansson beskriver det snabba arbetet för att effektivt kunna hjälpa näringslivet i Värnamo kommun.

— Under den direkta krisen anställde vi en speciell ”företagslots-Corona” just för att hjälpa företag att hitta rätt information och hjälp att söka de ekonomiska stöd som är kopplat till Corona. De stora företagen hade enklare att göra detta själva, men för många av våra mindre företag var detta en viktig funktion. Denna typen av företagslotsning har lugnat sig nu, men den tjänsten kommer att fortsätta året ut.

— Lite mer konkret har vi arbetet i en samverkansgrupp tillsammans med olika aktörer i kommunen för att diskutera vad de reella problemen är och hur vi kan hjälpa till. Akademi, näringsliv och kommun arbetar nära varandra och kom fram till att använda den tiden som företagen var i korttidsarbete till kompetensutveckling var det bästa stöd Värnamo Kommun kunde ge företagen. Vi ringde 200 företag och frågade vad man saknade för kompetenser och utifrån det tog man fram kostnadsfria utbildningar som man erbjöd företagen. Utbildningarna var igång april till juni och fler än 550 personer utbildades under denna period. Detta kommer också att fortsätta i höst, men i en lägre takt, berättar Anki Hansson.

Sven Rydell betonar framförallt samverkan i Jönköpings kommuns arbete.

— Tidigt samverkade näringslivsavdelningen med kommunledningen i Jönköping för att säkerställa att företagen skulle få rätt stöd i det rådande läget. Vi gjorde snabbt ett flertal insatser, bland annat lanserades stödpaket till drabbade branscher i form av exempelvis uppskov med betalningar till kommunen och gratis markanvändning för uteserveringar. Kommunen har hjälpt till där funnits möjlighet att stötta.

— Vi har en ständig dialog med näringslivet för att se vad vi kan göra ytterligare för att stödja företagen i nuvarande situation. Näringslivet i kommunen är mycket omfattande, med nästan 14000 företag i alla tänkbara branscher, vilket gör att utmaningarna ser väldigt olika ut. Sammanfattningsvis kommer vi på näringslivsavdelningen framöver framförallt att lägga fokus på informationsspridning och frågor relaterade till företagens kompetensutveckling. 

Sommaren var ett stort orosmoln för näringslivet. Vad är nästa utmaning?— Kommer det en smittvåg till? Just nu är det fullt i orderböckerna hos många av våra tillverkande företag, men vad sker om det inte kommer sändningar och orderböckerna helt plötsligt står tomma? Man behöver ha flera planer beroende på hur läget ser ut, konstaterar Anki Hansson.

— Dock kan vi se hur snabbt företagen kan ställa om. De första veckorna av krisen var många handlingsförlamade, men sedan omvandlades handlingsförlamningen till handlingskraft! Omställningar som annars kanske skulle ha tagit flera år har gått betydligt mycket snabbare nu, beskriver Hansson vidare.

— Frågorna från näringslivet i kommunen kommer att handla alltmer om hur man ska vässa konkurrenskraften och allt mindre om pandemi-relaterade frågor. Förändringstakten i näringslivet kommer att öka under perioden framåt, det brukar alltid bli så i samband med att konjunkturer försvagas. Man kommer generellt att arbeta hårt med digitalisering, automatisering och utveckling av sina erbjudanden. Många branscher går för högtryck och andra kommer se minskad aktivitet framöver, därför är det viktigt för oss att vara nära företagen och stödja dem i de olika situationerna de står i, säger Sven Rydell.

Hur ska vi ta oss vidare efter pandemin?
— Det kommer ofta någonting bra ur kriser och vi kommer inte att helt gå tillbaka till hur det var innan. Jag tror att vi kommer få se nya affärsmodeller och färre fysiska möten även efter pandemin, vilket är såväl bra för miljön som tidseffektivt, sägen Anki Hansson.

— En kris leder inte bara till problem, utan också till utveckling. När allt går bra minskar ofta förändringsviljan, men när man nu ser att saker måste förändras för att man ska kunna växa och vara lönsam ökar förändringstakten, vilket kommer att ge bestående effekter. Jag är säker på att våra företag har vässat sin konkurrenskraft när pandemin klingat av, avslutar Sven Rydell.

Ledig tjänst hos oss
Läs mer nedan

Information med anledning av kriget i Ukraina.

På Svenskt Näringlivs hemsida samlas information och länkar till andra relevanta externa aktörer med anledning av kriget i Ukraina. Klicka dig vidare nedan och ta del av aktuell information.