56285177_1041631159381575_3208210664531165184_o

Årets Arbetsgivare 2019

Det är dags att utse Årets Arbetsgivare!
Årets Arbetsgivare delas ut av Värnamo Näringsliv tillsammans med Finnveden Säljkraft

Till vinnare av Årets Arbetsgivare kan ett företag utses som:
– Aktivt vidtagit åtgärder för att utveckla och rusta företaget inför framtiden.
– Ser medarbetarnas betydelse för Iönsamheten i företaget.
– Ser medarbetarna som en viktig del i företagets framgång och arbetar aktivt med att medarbetarna som resurs i företaget.
– Har gjort ett målmedvetet kompetenslyft.
– Har varit verksamt i minst 3 år och visar positivt resultat.

Rösta på just ditt bolag!

>> Läs mer och nominera här