Loading

Årets sista frukostmöte

By Johanna Skans In Frukostmöte december 1, 2017

Första december, första fredagen i månaden och årets sista frukostmöte på Vandalorum. Denna mörka decembermorgon fick vi besök av Patrik Rönneke och Jan Idsäter från Värnamo Tennisklubb. Klubben har idag 300 medlemmar och höll SM slutspel sommaren 2017. Värnamo tennisklubb är en tennisklubb med gedigen historia men siktet inställt på framtiden och bl.a. det racketcentrum som man inom kort påbörjar bygget av.
Tennis har ett släktskap med alla andra racketsporter. Alla åldrar kan utöva racketsporter och man ser ett racketcentrum som en investering i folkhälsan.
Racketcentrum är ett samarbete mellan Värnamo kommun, skolan och tennisklubben.
Den nya, stora racketsporten är Padeltennis. Padeltennis är en blandning mellan squash och tennis och enligt dem som utövat sporten mycket lätt att lära sig.
Värnamo tennisklubb har under två och ett halvt års tid samlat ihop över åtta miljoner kronor genom olika stiftelser, allmänna arvsfonden, Värnamo kommun mfl. BSV arkitekter & ingenjörer ab har tillhandahållit ritningar och bygglovsunderlag och idag är man redo att påbörja bygget.

Efter detta kom Carolina Sandberg från Eventful som berättade för oss mer om GDPR och hur detta påverkar våra verksamheter. GDPR är en lag och står för General Data Protection Regulation och handlar kortfattat om dataskyddsfrågor. Denna lag ersätter vår nuvarande personuppgiftslag den 25 maj 2018.

Idag lever vi i en digital värld och allt vårt digitala beteende registreras. Detta beteende används av en rad olika företag och anledningar. Bl.a. används informationen inom sjukvården och som brottsbekämpningsunderlag.
GDPR är till för att skydda individen och den data som samlas om dig som person. Lagen skall gälla i hela EU. Ansvarig för hanteringen av datan är alltid en juridisk person.
Nyheter inom GDPR är bl.a. ; Individens rättigheter förstärks, rätten att bli raderad, Datainspektionen kan döma ut böter etc.
GDPR består av en rad dataskyddsprinciper som måste efterlevas och tas hänsyn till. Detta kommer att innebära en rad åtgärder för många företag och organisationer framöver.