Loading

Bristen på kompetent personal – Största hotet för svenska underleverantörers tillväxt

By Hanna Linell In Nyheter augusti 30, 2018

Det ser fortfarande ljust ut för Sveriges underleverantörer. Orderingången är stabil och vart tredje företag planerar att anställa. Dock står vi kvar vid problemet; det saknas arbetskraft. Det visar Underleverantörsbarometern som i dag presenteras av Svensk Industriförening Sinf i Anderstorp.
– Problemet ser vi extra tydligt då vi har haft högkonjunktur under en längre tid, behovet av utbildad personal är en viktig del för fortsatt expansion, säger Joakim Norlén, VD för Svensk Industriförening Sinf 

Den återkommande frågan om bristande tillgång på utbildad arbetskraft anges nu som ett direkt hot mot underleverantörernas tillväxt. Det är hela 66 procent som ser tillgången på utbildad arbetskraft som ett problem, vilket är högsta siffran sedan Sinf startade mätningarna 2007.  

– Problemet med bristen på utbildad arbetskraft är något som vi tycker borde ligga högt upp på den nya regeringens agenda för att främja ett fortsatt expansivt Sverige, menar Joakim Norlén VD Svensk Industriförening Sinf.

När det gäller de största hindren mot företagens tillväxt toppar tillgång till kompetent personal, vilket 29 procent svarat. På mindre än två år har andelen företag som anger att de har problem att hitta kompetenta medarbetare ökat från 42 procent till 66 procent.  

>> Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet på Sinf hemsida