Loading

Business Gnosjöregion vill förbättra matchning av kompetens

By Hanna Linell In Nyheter november 19, 2015

Business Gnosjöregion (BGR) består av de fyra kommunerna i GGVV-regionen och deras respektive näringslivsbolag.

Inom BGR drivs en rad olika projekt som syftar till att öka attraktiviteten för regionen och näringslivet. I en behovsanalys från 2012 ser man ett tydligt behov av en förbättrad matchning mellan företag och arbetstagare vad gäller kompetens. Detta behov ligger till grund för BGRs nystartade projekt som kommer att pågå ett helt år med start i februari 2016. För att finansiera projektet har BGR lämnat in en ansökan hos Europeiska socialfonden och besked om det blir beviljat eller inte kommer att ges i början på december.

– Projektet heter Livslångt lärande i Gnosjöregionen och vi tänkte börja med företag inom tillverkningsindustrin, säger Nina von Krusenstierna till Värnamo Nyheter.

BGR har tre mål för det projekt som de söker finansiering för. Dessa mål går ut på att matcha den kompetens som arbetsgivarna vill ha med utbildningsaktörernas utbud, förbättra möjligheterna för kompetensutveckling för redan anställda och att sedan kunna verkställa allt detta.

Nina berättar även att  projektet skulle behöva en finansiering på 1,4 miljoner kronor. Detta ska bland annat gå till en heltidstjänst, projektadministration, IT och utvärdering.

Livslångt lärande i Gnosjöregionen är ett projekt som ska skapa arbetsmodeller och bli en karta att utgå ifrån inför framtiden. Tanken är att man med senare projekt ska ”lösa” de behov som företagen har.