Loading

Campus Värnamo bättre än riket för fjärde året i följd

By Johanna Skans In Nyheter januari 30, 2018

Campus Värnamos positiva trend håller i sig. Myndigheten för yrkeshögskolan har idag beviljat två av tre utbildningsansökningar. I augusti startar Produktionsutveckling på nytt hos Campus Värnamo samt den nya utbildningen Stödpedagog. Ansökningarna skrevs i samarbete med Jönköping University och är ett resultat av ett fortsatt högt engagemang från näringslivet och kommunerna i Gnosjöregionen.

Totalt beviljades 525 yrkeshögskoleutbildningar i landet, en beviljande grad på 43%. Campus Värnamo har en beviljandegrad på 67% i år.
– Det är väldigt positivt att återigen få många beviljanden och att för fjärde året i följd ha bättre beviljandegrad än riket. Precis som tidigare år är näringsliv och offentlig sektor i regionen väldigt engagerade och klargör tydligt vilket stort kompetensbehov branscherna har säger Niclas Stensson, utvecklingsstrateg på Campus Värnamo.

Glädjande i år är att Myndigheten för Yrkeshögskolan har beviljat en högre andel utbildningar inom teknik och tillverkning, bl.a. utbildningen Produktionsutveckling. En utbildning som i den här ansökan förbättrats och utvecklats med mer fokus på robotisering, automatisering, digitalisering och processtyrning.
– Upplägget skapar mervärde både för företaget och studenten genom Lärande i arbete (LIA, en form av praktik) och genom att omgående kunna omsätta teorin i verkligen. Vi på Vibracoustic har idag redan fyra anställda från utbildningen Produktionsutveckling vilket medfört en bra utveckling både för företaget och individen, säger Per Pettersson platschef på Vibracoustic Forsheda AB.

Utbildningen Stödpedagog är ny och leder till en relativt ny yrkesroll inom funktionshinderomsorgen. Ansökan bygger på ett samarbete med arbetsgivare ifrån alla län i Småland samt Gotland. Utbildningen kommer genomföras med två studiegrupper, en i Värnamo hos Campus Värnamo och en i Oskarshamn hos Nova Utbildning.
– Fantastiskt roligt att utbildningen blev beviljad! Värnamo kommun har infört rollen Stödpedagog och vi söker sedan 2015 stödpedagoger kontinuerligt. Har hittills haft mycket svårt med rekryteringen då sökande inte haft den efterfrågade kompetensen säger Josefina Skepö, sektionschef från Värnamo kommun. Yrkeshögskolan (YH) inleder nu en historisk expansion och beviljar i år fler platser än någonsin. ”Den här satsningen kommer att ha betydelse för arbetslivets möjligheter att hitta medarbetare med rätt kompetens”, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson i myndighetens pressmeddelande.

Frågor besvaras av

Niclas Stensson
Utvecklingsstrateg, Campus Värnamo
0370-37 79 24
070-271 71 84