Loading

Archive

Kompetenscoach – Partnerskap – konkurrenskraft

Partnerskap är en innovativ satsning för Gnosjöregionens tillverkande företag.
Syftet med partnerskapet är att bidra till företagens kompetensförsörjning genom att kostnadseffektivt, utifrån behov, kartlägga, samordna och

genomföra kompetensutveckling och långsiktiga utbildningsinsatser. Detta samordnas av en gemensamt finansierad kompetenscoach.

De 20 första företagen har nu anslutit till partnerskapet och den första kompetenscoachen är på plats sedan i augusti. Vill du och ditt företag vara ett av de kommande 20 företagen som blir kopplade till kompetenscoach nummer två?

>> Mer information om partnerskapet och intresseanmälan hittar du här

Ett samarbete mellan Campus Värnamo, Polymercentrum, Skärteknikcentrum och Teknikcollege Västra Småland.

Read More →

Knip en plats i svenska landslaget!

Samlingsmonter på Industrial Supply 2019

Tyskland är svensk industris viktigaste exportpartner och den växande globala konkurrensen gör att det blivit allt viktigare för svenska leverantörer att stärka sin exportverksamhet. Sedan ett par år samarbetar Elmia Subcontractor och den tyska underleverantörsmässan Industrial Supply (del av Hannover Messe).

I sin roll som partner till tillverkningsindustrin har Elmia Subcontractor arrangerat samlingsmonter 2017 och 2018 för att på så vis stötta svenska leverantörers satsningar på export och skapa fler möjligheter att nå internationella kunder.

Sverige är Hannover Messes partnerland 2019

2019 kommer satsningen vara ännu större då Sverige som första land i Skandinavien är officiellt partnerland till mässan. Sveriges övergripande tema och profilering är Sweden Co-Lab, ”Sverige är ett växthus för samskapande (Co) och innovation (Lab) – tillsammans skapar vi!” Att ställa ut på mässan i samlingsmontern ger en unik möjlighet till bred exponering till mässans besökare.

>> För mer information och anmälan klicka här

OBS! Antalet platser är begränsat, anmälningar och monterplacering hanteras i ankomstordning. Deadline för intresseanmälan är 15 december.

Read More →

Underleverantörerna spår nedgång 2019

Svenska underleverantörer förbereder sig för en konjunkturnedgång. Det visar Underleverantörsbarometern för tredje kvartalet 2018. På bara ett år har antalet företag som avser att öka personalstyrkan minskat med cirka hälften.

– Jag tror inte att vi kan bortse från det faktum att det råder en viss skepsis inför framtiden. Tron att det skulle gå lika bra 2019 som föregående år är inte stor, säger Joakim Norlén, VD Svensk Industriförening Sinf.

Idag presenterar Svensk Industriförening Sinf Underleverantörsbarometern för tredje kvartalet 2018 i samband med Elmia Subcontractor i Jönköping. För ett år sedan löd rubriken till samma undersökning ”Rekordår för svenska underleverantörer” vilken byggde på att antalet företag som hade ökat sin omsättning låg på över 60 procent. Det var fjärde kvartalet i följd där man låg över 60 procent i ökning. Dessutom visade barometern positiva omsättningsförändringar för fjärde kvartalet i rad. Senaste gången det hade hänt var 2010.

Nu, ett år senare, är tonläget ett annat. Likaså siffrorna:

 • 30 procent av företagen anser att vi är mitt inne i en högkonjunktur. Detta att jämföras med 48 procent förra kvartalet och 60 procent motsvarande kvartal 2017
 • 17 procent av företagen tror att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Detta att jämföras med 7 procent förra kvartalet och 5 procent motsvarande kvartal 2017.

– Just nu förbereder sig företagen för en eventuell konjunkturnedgång och de har redan vidtagit flera åtgärder. Bland annat ser vi att man prioriterar nya kunder, nya branscher och ökad marknadsföring. Enligt mitt sätt att se det så finns det alltså en god kunskap om hur man tacklar dessa situationer, säger Joakim Norlén.

Sinfs Underleverantörsbarometer görs kvartalsvis bland mindre och medelstora underleverantörer. Barometern för det tredje kvartalet 2018 med prognoser om det fjärde kvartalet 2018 visar bland annat följande resultat:

 • 48 procent av underleverantörerna i undersökningen anger att de förväntar en ökad orderingång i tredje kvartalet. Det är sex procentenheter lägre än föregående kvartal och andelen som förväntar en minskning har ökat från 18 till 19 procent. I barometern för motsvarande kvartal 2017 såg det annorlunda ut; då förväntade sig 61 procent en ökad orderingång och tio procent en minskning.
 • 65 procent av företagen ser tillgången på utbildad arbetskraft som ett problem. Detta att jämföra med 66 procent i förra Underleverantörsbarometern, men vi behöver bara gå tillbaka till andra kvartalet 2016 då noteringen var 42 procent.
 • 24 procent av företagen redovisar ökad lönsamhet jämfört med 41 procent motsvarande period föregående år. I föregående kvartal var andelen 32 procent.
 • Andelen underleverantörer som planerar att öka sin personalstyrka under innevarande kvartal minskar drastiskt; från 31 procent förra kvartalet till 19 procent.
 • Andelen som planerar att minska personalstyrkan under innevarande kvartal är 12 procent jämfört med sex procent föregående kvartal. För ett år sedan var siffran 1 procent.
 • 42 procent spår en ökad orderingång för nästkommande kvartal. Detta att jämföras med 50 procent i andra kvartalet och 56 procent tredje kvartalet 2017.

I Underleverantörsbarometern mäter Svensk Industriförening Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag.

För mer information och för att få flera fakta från Underleverantörsbarometern, vänligen kontakta:

Joakim Norlén, VD Svensk Industriförening Sinf, 070- 683 89 28
Peter Bergh, Civilekonom Svensk Industriförening Sinf, 070-856 99 69
Jessica Seeger, Kommunikationsansvarig Svensk Industriförening Sinf, 070-856 99 46

Read More →

Visit Värnamo blir en del i Värnamo kommun

Visit Värnamo blir en del i Värnamo kommun

Sedan 2012 har Visit Värnamo varit en del av Värnamo Näringsliv och har på uppdrag av kommunen drivit frågor kring turism- och destinationsutveckling. Den 1 januari 2019 kommer Visit Värnamo bli en del av verksamheten i Värnamo kommun.

Vi ser ett behov av en funktion som samordnar, utvecklar och marknadsför Värnamo som destination.
En funktion som arbetar med mer samlad kraft, för att Värnamo ska kunna vara en attraktiv destination och nå vision 2035, säger Ulf Svensson Kommundirektör.

Värnamo Näringsliv kommer fortsätta att driva sin ordinarie verksamhet och alla företag som driver verksamhet i vår region kommer fortsatt erbjudas medlemskap.

Vi lägger stor vikt vid fortsatt gott samarbete med alla företag som jobbar inom turism- och besöksnäring, och alla kommer kunna vara kvar som medlemmar i Värnamo Näringsliv även i framtiden.

Vi på Värnamo Näringsliv ser fram emot ett fortsatt bra samarbete i arbetet med destinationsutveckling och att göra Värnamo mer attraktivt.

Har du frågor rörande övergången vänligen kontakta:

Ulf Svensson
Kommundirektör
Telefon: 0370-37 72 60
Växel: 0370-37 70 00
Epost: ulf.t.svensson@varnamo.se

Ulf Annvik
VD,Värnamo Näringsliv AB
Tele: 0370-69 18 55
Mobil: 070-698 78 48
E-post: ulf@varnamonaringsliv.se

Read More →

Värnamo på plats 22 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sverige

Svenskt Näringsliv släppte idag 2 oktober sin rapport om företagsklimatet i Sverige. En undersökning man genomfört i över 20 år, där nästan 31 000 företag i år svarat på frågor som påverkar deras vardag. Värnamo som förra året låg på plats 34 har klättrat hela 12 placeringar och hamnar därmed på plats 22 av samtliga 290 kommuner.

En fråga som väger tungt i rankingen är, vad är ett bra företagsklimat?
Här får företagen utifrån sina egna preferenser ange hur bra de upplever företagsklimatet. Värnamo hamnar här på plats 15 av Sveriges alla kommuner.

– Vi tycker det är fantastisk kul att Värnamo klättrar på Svensk Näringslivs ranking-rapport och att vi nu ligger i topp av Sveriges 290
kommuner, säger Ulf Annvik, VD Värnamo Näringsliv

Utmaningen framåt där vi ser att vi behöver jobba ännu mer är frågan om arbetskraft med relevant kompetens. Det har varit högkonjunktur under en lång period och företagen i vår region skriker efter kompetent arbetskraft. Värnamo Näringsliv har tillsammans med kommunen och flera andra aktörer gjort ett antal projekt för att locka arbetskraft till Värnamo, bland annat rekryteringsresor till Norge och Holland.

– Rapporten visar tydliga tecken på att det är extremt svårt att rekrytera rätt kompetens just nu och därför behöver vi öka insatserna
ytterligare för att attrahera rätt kompetens till Värnamo.

Vårt projekt Ditt Värnamo som är ett projekt med syfte att få nyinflyttade att trivas i, utvecklas med och rota sig i Värnamo kommer att bli än viktigare i framtiden om vi skall lyckas med denna fråga, konstaterar Ulf Annvik.

Dan Sylvebo, regionchef på Svenskt Näringsliv Jönköpings län kommer att gästa oss på Värnamo Näringslivs frukostmöte på Vandalorum på fredag 5 oktober för att berätta mer om rankingen och vad kommunen, politiker och tjänstemän själva kan vidta för åtgärder för att ytterligare förbättra villkoren för entreprenörskap och företagande i Värnamo.

>> Läs mer om Värnamos ranking på Svenskt Näringslivs hemsida

Read More →

Vad krävs för att skapa affärer i den cirkulära ekonomin och hur vi ska gå tillväga för att lyckas?

Välkommen till Gummifabriken i Värnamo den 26 oktober, då samlar vi den tillverkande industrin och företagsfrämjande organisationer för att lära oss mer om cirkulär ekonomi. 

Johan Dahlström, specialist industriell hållbarhet RISE/Swerea introducerar oss till megatrenden cirkulär ekonomi och hållbarhet för småländsk industri.

Jeanette Rosén, Coompanion Jönköpings län ger oss en bild av innovation ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Ove Sers, ECRIS AB delar med sig av sin resa till att bli en av världens ledande aktörer inom renovering av produkter till fordonsindustrin.

Åsa Minoz, Minoza AB ger perspektiv på delningsekonomi och nya affärsmodeller. Åsa är expert på innovation och delningsekonomi med stor erfarenhet av samarbeten som spänner över olika branscher och samhällssektorer.

Sista anmälningsdag är 5 oktober, anmälan är bindande.

>> För mer information och anmälan klicka här

Read More →

Plusenergiforum – Megatrendernas påverkan på klimat- och hållbarhetsarbetet

Energikontor Norra Småland (En del av region Jönköpings län) arrangerar den tredje upplagan av Plusenergiforum den 18 oktober, på Elmia. En unik, regional konferens kring förnybar energi och energieffektivisering. Det blir ett fullmatat och intressant program i spåren Hållbara transporter, Hållbart resande samt Energismarta företag och byggnader. Vi fokuserar på forskning, nyheter och goda exempel.

Megatrendernas påverkan på klimat- och hållbarhetsarbetet.
Plusenergiforum inleds med en spännande trendspaning! Bobo af Ekenstam, vd för Docere Intelligence och chefredaktör för Sveriges största trendsajt Buzzter, tar oss med på en resa genom de stora förändringskrafterna och deras påverkan på klimat och hållbarhet. Du kommer att få en överblick över de tio viktigaste megatrenderna och hur de utvecklas.

Ur programmet:

 • Teknikutveckling och e-handel.  Hur säkrar vi en klok miljöutveckling?
 • Money talks  – Ekonomisk lönsamhet som argument för hållbart resande
 • Äntligen en strategi för gods – men vad innebär det?
 • Smarta lösningar för stadsutveckling som främjar både tillväxt och ett hållbart samhälle
 • Delad mobilitet bortom storstaden – går det?
 • Att samtidigt bevara, utveckla och energieffektivisera befintliga byggnader – erfarenheter från GrowSmarter Stockholm
 • Framgångsfaktorer för effektivare energianvändning i industriföretag
 • Paneldiskussion – Så blir klimatomställningen en guldgruva för landsbygd och glesbygd!

>> För mer information och anmälan klicka här

Read More →

Bristen på kompetent personal – Största hotet för svenska underleverantörers tillväxt

Det ser fortfarande ljust ut för Sveriges underleverantörer. Orderingången är stabil och vart tredje företag planerar att anställa. Dock står vi kvar vid problemet; det saknas arbetskraft. Det visar Underleverantörsbarometern som i dag presenteras av Svensk Industriförening Sinf i Anderstorp.
– Problemet ser vi extra tydligt då vi har haft högkonjunktur under en längre tid, behovet av utbildad personal är en viktig del för fortsatt expansion, säger Joakim Norlén, VD för Svensk Industriförening Sinf 

Den återkommande frågan om bristande tillgång på utbildad arbetskraft anges nu som ett direkt hot mot underleverantörernas tillväxt. Det är hela 66 procent som ser tillgången på utbildad arbetskraft som ett problem, vilket är högsta siffran sedan Sinf startade mätningarna 2007.  

– Problemet med bristen på utbildad arbetskraft är något som vi tycker borde ligga högt upp på den nya regeringens agenda för att främja ett fortsatt expansivt Sverige, menar Joakim Norlén VD Svensk Industriförening Sinf.

När det gäller de största hindren mot företagens tillväxt toppar tillgång till kompetent personal, vilket 29 procent svarat. På mindre än två år har andelen företag som anger att de har problem att hitta kompetenta medarbetare ökat från 42 procent till 66 procent.  

>> Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet på Sinf hemsida

Read More →

Inbjudan till StyrelseAkademien Jönköpings län i Gnosjöregionen

Ett medlemskap som gör skillnad – StyrelseAkademien Jönköpings län Gnosjöregionen

I medlemskapet ingår:
– Unik vd- och styrelseansvarsförsäkring
– Rikstäckande Kandidatbank
– Styrelseutbildning på tre nivåer med certifiering- Medlemswebb och Kunskapsbank
– Tidningen Professionellt styrelsearbete
– Ca 25 styrelsekompetensträffar i länet årligen
– Medlemsrabatter

Nu finns datum och tema för träffar hösten 2018 i Gnosjöregionen på hemsidan.

>> Läs mer på StyrelseAkademins hemsida.

Read More →

Trä & Teknikmässan – INNOVATION SQUARE

Innovativ Form och Teknik för internationell konkurrenskraft
Interior Cluster Sweden, Science Park i Borås och Svenska Mässan bjuder in till seminarier, monterutställning och en spännande utmaning kring projektet INNOVATIONS SQUARE, ett innovationsprojekt riktat mot den svenska möbel- och inredningsbranschen. Projektet för samman kravställare med möbeltillverkare, underleverantörer och forskning.

Vi bjuder in dig att besöka Trä & Teknikmässan i Göteborg, där INNOVATION SQUARE presenteras tillsammans med spännande seminarier på Wood Fusion-scenen:
• 28 augusti – Möbelindustrin skapar konkurrenskraft genom digitalisering och industri 4.0
• 29 augusti – Innovativ form och teknik för ökad internationell konkurrenskraft.
• 29 augusti – Utmaningen INNOVATION SQUARE 2020

Välkommen!
Vi ses på Svenska Mässan i Göteborg. Kom och träffa oss i monter D02:12.
Alla seminarier är kostnadsfria och mässan har fri entré.

>> Läs mer på www.interiorclustersweden.se

>> För entrékort se trätekniks hemsida

Read More →