Loading

Archive

Fortsatt bra företagsklimat i Värnamo

Värnamo kommun är starkt även om vi backar i Svenskt Näringslivs senaste rankning över företagsklimatet. Vi ligger nu på placering 36 (av 290 kommuner). Förra året låg vi på placering 22. Vid jämförelse mellan likvärdiga kommuner hamnar Värnamo på en andra plats.

I Värnamo kommun finns 3901 företag (1749 är aktiebolag). 97 av Värnamo kommuns företag har svarat på enkäten och av dem tycker 70,8% att företagsklimatet är bra. 

De problem som företagen upplever är bland annat tillgång till kompetens. Tillgången på arbetskraft med relevant kompetens är en faktor som i stor utsträckning påverkar företagens möjligheter att växa. Den enskilt största förklaringen till företagens svårigheter att rekrytera är brist på personer med rätt yrkeserfarenhet. Enkäten visar också att företagen upplever att kommunens verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet till viss del. Företagarna som svarat på enkäten är också kritiska till skolans attityd gentemot företagande. Eftersom dagens unga både är morgondagens arbetstagare och arbetsgivare är det viktigt att skolan förmedlar kunskap om näringslivet och företagande.

-Kompetensfrågan är den fråga som fått lägst ranking under flera år i undersökningen. Vi är väl medvetna om utmaningen och jobbar sedan länge tätt tillsammans med Campus Värnamo. Samarbetet syftar till att ta fram utbildningar med kompetens efterfrågat av näringslivet. Vi jobbar även med Ditt Värnamo, en inflyttarlotstjänst som ser till att personer som flyttar till vår kommun snabbt rotar sig här, säger Anki Hansson, Näringslivschef Värnamo Näringsliv. 

-Merparten av företagen i kommunen går bra och utvecklas. Arbetslösheten är låg och kommunen växer. Därför är det viktigt att ta reda på vad som gör att Värnamo kommun tappar i den totala rankningen. Vi ska identifiera vad som kan bli bättre och arbeta med det, säger Mikael Karlsson, Företagslots Värnamo kommun. 

I rankningen där kommuner placeras i olika grupper baserat på SKL:s kommunindelning hamnar Värnamo på andra plats av totalt 29 kommuner. Värnamo kommun är i gruppen Mindre stad/tätort-kommuner med minst 15 000 men mindre än 40 000 invånare i den största tätorten. 
Läs mer om kommungruppsindelningen här: www.foretagsklimat.se/ranking?skl_group=C6&sort=2019

I länet ligger vi på femte plats efter Gnosjö, Vaggeryd, Mullsjö och Tranås.
Läs hela rankningen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner här: www.foretagsklimat.se

———————————-

Om rankingen
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2019 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2019 och ytterligare en tredjedel på statistik från SCB och UC.

Read More →

Uppdaterad kalender

Nu är vår kalender uppdaterad med massa evenemang som kommer under hösten. Ta en titt så att du inte missar något!
Kalendern uppdateras löpande så kom ihåg att kika in lite då och då.
Har du tips på evenemang som du tror att våra medlemmar skulle vara intresserade av kontakta oss på info@varnamonaringsliv.se

>> Klicka här för att komma till Värnamo Näringslivs kalender

Read More →

Glad sommar!!
Önskar gänget på Värnamo Näringsliv,
Anki, Adam & Hanna

Read More →

LEAN-nätverk för ledare i Gnosjöregionen

Välkommen till LEAN-nätverket för ledare i Gnosjöregionen.
Nätverket genomförs med fyra träffar under ett år och startar den 3 oktober. Begränsat antal platser. Anmäl dig idag, dock senast 2 september.

Syfte
Nätverket syftar till att ge stöd, erfarenhetsutbyte, kunskap och inspiration vid utveckling av LEAN-filosofin så att deltagarna kan driva förbättringsarbete uthålligt i sina respektive företag.

Målgrupp
Ledare, helst inom ledningsgruppen, med erfarenhet av LEAN inom tillverkande företag i Gnosjöregionen. Vi ser med fördel att två personer deltager från varje företag.

Datum
Träff 1 – 2019-10-03 kl 09.00-16.00 i Gummifabriken Värnamo.
Träff 2 – 2019-12-10 kl 09.00-16.00 *
Träff 3 – 2020-03-12 kl 09.00-16.00 *
Träff 4 – 2020-05-14 kl 09.00-16.00 *
* Plats bokas efter uppstartsträffen när teman är fastlagda.

Om nätverket
Nätverket är deltagarstyrt, dvs tema för träffarna styrs av deltagarnas behov.

  • Inleds med uppstartsträff i Gummifabriken, Värnamo med inspirationsinslag om LEAN-filosofin. Här bestäms även teman för kommande träffar.
  • Tre träffar/år (ca 6h/träff) där studiebesök ingår. Genomförs företrädesvis inom Gnosjöregionen. Plats bestäms efter uppstartsträffen när teman är fastlagda.

Deltagarna förväntas arbeta med egna LEAN-projekt mellan träffarna.

Nätverksledare
Johan Palmberg. Nätverksledare vid Industriforum AB och Affärsstödschef vid OBOS Sverige AB, med ett rikstäckande ansvar för design och konstruktion av OBOS grupp- och flerbostadsverksamhet.
Johan har stor erfarenhet inom tillverkningsindustrin, främst trähusindustrin, med roller som produktionsledare produktionstekniker och fabrikschef. Med utbildning inom Lean Production och sitt brinnande intresse för produktionsvänlighet och effektivisering blir Johan en tillgång som nätverksledare.

Antal deltagare
Minst 12 st upp till max 16 st deltagare för att nätverket ska kunna genomföras med hög kvalitet.

Kostnad
10.000 kr/deltagare
8.000 kr/deltagare från företag som är medlemmar i partnerskapet eller i Värnamo Näringsliv AB.
Priset gäller för fyra tillfällen under 12 månader fr.o.m. första träffen.
I priset ingår fika och lunch. Alla priser är exkl moms.

Anmälan
Anmäl dig idag, dock senast 2 september.
Bindande anmälan.
>> Anmäl dig här

Frågor besvaras av
Hanna Gran
Utbildningsadministratör
0370-37 75 98
hanna.gran@varnamo.se

Read More →

UTBILDNING I VÄRNAMO – RÄTT FOKUS I STYRELSEARBETET FÖR AKTIEBOLAG (SME)

Ge dig själv en kvalitetsstämpel. Bli en certifierad styrelseledamot och bidra till en professionell styrning av företagets utveckling.

Rätt fokus i styrelsearbetet ger dig grunderna och verktygen, så att du på ett professionellt sätt kan bidra till att utveckla ditt bolags lönsamhet och prestation på lång sikt.

Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet. Du lär dig hur styrelsen och dess arbete kan struktureras och du får med dig verktyg som hjälper dig i detta arbete. Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du checklistor, mallar och boken ”Vägledning till god styrelsesed”, Styrelse­Akademiens normgivande kod inom styrelsearbete.

Rätt fokus i styrelsearbetet genomförs av StyrelseAkade­miens ackrediterade lärare, som alla har erkänt goda kun­skaper inom svensk bolagsstyrning samt egna erfarenheter av styrelsearbete. Varje år väljer därför mer än 1 000 styrelseledamöter i svenska bolag att gå denna branschledande utbildning som genomförs på ett 20-tal orter i hela landet.

Utbildningen är uppdelad i fyra block som täcker det mesta du behöver veta om bolagsstyrning: hur du får rätt beman­ning, rätt styrning och inriktning, samt ett mer praktiskt avsnitt om rätt arbetssätt som även berör ansvarsfrågan.

I utbildningen ingår även en möjlighet att certifiera dig som styrelseledamot. Det innebär att du efter avslutad utbildning gör en tentamen. Om du klarar tentamen får du ett bevis på att du är certifierad styrelseledamot.  

>> För mer information och anmälan klicka här

Read More →

Demokatratisering av logistiken och framtidens handel är här!

Nätverksträff med e-merge 4 juni
Hur kan vi ge människor det de behöver, där och när de behöver det, innan de själva blivit medvetna om behovet? 

Välkommen till ett spännade e-handelsseminarium där vi får höra Mats Lewan framtidsspana om e-handel, och Sara Ali från Logtrade prata om logistikindustrins disruption. 
Internet flyttar in i den fysiska världen, vilket innebär att du inte längre behöver gå till någon webbplats för att handla.
Det blir drönare, loL, robotprojekt, AI och otroligt mycket e-handel — såklart.

>> För mer information och anmälan klicka här

Read More →

Hon blir ny Näringslivschef på Värnamo Näringsliv

Anki Hansson tar från och med den 17 juni över stafettpinnen från Ulf Annvik och blir därmed ny näringslivschef för Värnamo Näringsliv.

Anki kommer närmast från en roll som Sälj- & marknadsansvarig på Bravida men de flesta känner nog igen henne från hennes tidigare roll som vd på Stigs Café & Bageri.
Fokus kommer fortsätta att ligga på att utveckla företagsklimatet i vår kommun och att skapa bra mötesplatser och aktiviteter för nätverkande, säger Anki Hansson.

Teamet på Värnamo Näringsliv kommer från och med den 17 juni bestå av Anki Hansson Näringslivschef, Hanna Linell Kommunikationsansvarig och Adam Svensson Affärscoach Science Park.

Vi ser fram emot att få fortsätta utveckla Värnamo Näringsliv tillsammans med Anki och hälsar henne varmt välkommen in i gänget.

Read More →

ÖKA KONKURRENSKRAFTEN – BÖRJA DIN DIGITALA RESA NU! 24 maj 07.30 – 09.00

Read More →

Solo och småföretagardagen i Värnamo 8 maj

Är du solo eller småföretagare? I så fall är du välkommen till Värnamo på en kick-off exklusivt för dig och andra solo och småföretagare i Östergötland och Småland! För första gången arrangerar vi Solo och småföretagardagen, dagen då ditt företagande står i fokus och du har möjligheten att lyfta blicken från det dagliga arbetet och blicka framåt.

Hur förhåller man sig egentligen till den korta tid man har till sitt förfogande? Många soloföretagare värderar frihetskänslan som kommer med att vara egenföretagare väldigt högt. Men i den andra vågskålen ligger ofta stressen över att man inte vet hur mycket jobb man kommer att ha de närmaste månaderna, eller veckorna. Så hur gör man då för att kunna njuta till fullo av att ha den där friheten, som kommer med att driva eget? Kan alla lära sig att planera in lediga stunder och kanske även att tacka nej till jobb, för att komma närmare den där balansen i livet?

Som solo och småföretagare är det kanske extra viktigt att lära sig att ta makten över sin tid. Michael Alphov, som driver företagen Effektiva Metoder Norden AB & Institutet för chefsutveckling, kommer att leda oss genom dagen. Michael har många års erfarenhet som föreläsare och arbetar dagligen med att hjälpa personer, grupper och företag att frigöra tid och energi genom effektiva arbetsmetoder.

Michael varvar sin inspirerande föreläsning med individuellt arbete och grupparbeten. Förvänta dig att du kommer att få nya insikter och verktyg som du kan ta med dig i vardagen! Du kommer även att få input av andra deltagare kring ditt företagande och hur du kan nå dina mål, samtidigt som du också kommer att få bjuda på dina inspel till andra deltagares verksamheter.

>> Läs mer och anmäl dig här

Read More →

Välkommen till en kostnadsfri branschdag för Bygg- och fastighetsbranschen!

Mot ökad hållbarhet, minskade klimatutsläpp och fossilfrihet i bygg- och fastighetsbranschen. Utmaningar och möjligheter.

20 maj kl 12-16 • Gummifabriken, Värnamo

>> Anmäl dig genom att klicka här

Read More →