Loading

Archive

Ravema investerar för framtiden och bygger om sitt Teknikcenter

Ravema med huvudkontor i Värnamo har idag ett Teknikcenter på 5 000 kvadrat. Nu satsar man på ytterligare en ombyggnation. Bygget startade redan i september och planeras bli färdig under första halvåret 2016, rapporterar Qimtec.

Tidpunkt för invigning är ej ännu fastlagt. Ansvarig arkitekt är Johnny Grauengaard BSV Arkitekter i Värnamo.

Sedan Ravema kom i Liljedahl Groups ägo 1993 har verksamheten utvecklats och Ravema tillsammans med ägare vill satsa på framtiden.

Grundtanken bakom nybyggnationen är inte bara att renovera den befintliga byggnaden utan även få möjligheten att kunna ta emot fler gäster och kunder. Ravema är ett företag i absolut framkant vad det gäller teknologi inom industrin och detta är ett led i att bemöta framtida behov som finns hos kunder och leverantörer med allt ifrån högteknologisk utbildningssal till showroom för att visa upp Ravemas koncept och sortiment.

Ombyggnaden omfattar ca 360 m2 och består av:
– ny reception och mottagning för Ravemas kunder och leverantörer
– utställningsyta för att demonstrera Ravemas koncept och möjligheter
– ny utbildningssal för att kunna möta kunders utveckling vidare under 2000-talet
– nya konferensrum
– moderniserar fastighetsinstallationer, såsom uppvärmning och ventilation
– utomhusmiljö
– förnyar fasad och entré
– förstärkt profilering

Read More →

Gnosjöregionen skall växa sig ännu starkare

Varumärket Gnosjö ska bli ännu starkare är det tänkt. Detta skriver varnamo.nu i sin artikel om den nya styrelseordföranden för Business Gnosjöregion AB,

Kenneth Krantz. Business Gnosjöregion AB väljer en ordförande med stort nätverk och många års erfarenhet som ledare i Svenskt Näringsliv.

– Jag har aldrig tappat kontakten med Gnosjöregionen och jag har aldrig köpt påståenden om att industrin här skulle framtiden bakom sig. Tvärtom finns här väldigt många som ligger i framkant, säger Kenneth till värnamo.nu.

På torsdag den 26 november deltar Värnamo Näringsliv i en work shop som syftar till att definiera och stärka varumärket Gnosjöandan ytterligare. Detta är ett av initiativen som Business Gnosjöregion AB tar i riktningen för att utveckla regionen och Gnosjöandan.

Läs hela artikeln om Kenneth Krantz på varnamo.nu

Bild: Kenneth Krantz & Nina von Krusenstierna, varnamo.nu

Read More →

Business Gnosjöregion vill förbättra matchning av kompetens

Business Gnosjöregion (BGR) består av de fyra kommunerna i GGVV-regionen och deras respektive näringslivsbolag.

Inom BGR drivs en rad olika projekt som syftar till att öka attraktiviteten för regionen och näringslivet. I en behovsanalys från 2012 ser man ett tydligt behov av en förbättrad matchning mellan företag och arbetstagare vad gäller kompetens. Detta behov ligger till grund för BGRs nystartade projekt som kommer att pågå ett helt år med start i februari 2016. För att finansiera projektet har BGR lämnat in en ansökan hos Europeiska socialfonden och besked om det blir beviljat eller inte kommer att ges i början på december.

– Projektet heter Livslångt lärande i Gnosjöregionen och vi tänkte börja med företag inom tillverkningsindustrin, säger Nina von Krusenstierna till Värnamo Nyheter.

BGR har tre mål för det projekt som de söker finansiering för. Dessa mål går ut på att matcha den kompetens som arbetsgivarna vill ha med utbildningsaktörernas utbud, förbättra möjligheterna för kompetensutveckling för redan anställda och att sedan kunna verkställa allt detta.

Nina berättar även att  projektet skulle behöva en finansiering på 1,4 miljoner kronor. Detta ska bland annat gå till en heltidstjänst, projektadministration, IT och utvärdering.

Livslångt lärande i Gnosjöregionen är ett projekt som ska skapa arbetsmodeller och bli en karta att utgå ifrån inför framtiden. Tanken är att man med senare projekt ska ”lösa” de behov som företagen har.

 

Read More →

Läs nya numret av Region Jönköpings län

Nu är Affärstidningen Näringslivs bilaga om Region Jönköpings län ute. I denna tidning kan du läsa om allt som händer i regionen. Ifrån vår närregion finns artiklar om både BGRs arbete för att öka konkurrenskraften och attraktiviteten för GGVV regionen, om Campus Värnamos arbete med att skapa attraktiva utbildningar som ger konkreta jobb, om Gummifabriken i Värnamo och dess ambition om att vara en mötesplats för innovation, om Smålands turism och hur man ser på besöksnäringen i framtiden samt intressanta företagsrepotage från både Hordagruppen, Göhlins, Gnosjö Automatsvarvning mfl.

Bläddra i tidningen här.

Read More →

7 trender som förändrar arbetsliv, kompetens och ledarskap

Att arbetslivet står inför stora förändringar är uppenbart för alla som är i närkontakt med det. Digitalisering och automation, men också värderingsskiften och globalisering utmanar invanda arbetssätt och organisationsmodeller.

I en föreläsning för HR-folk från olika branscher drog Kairos Future nyligen upp 7 av de trender som man ser som de viktigaste när det gäller påverkan på arbetsliv, ledarskap och medarbetarskap de kommande 5-10 åren.

Läs om de 7 trenderna i Kairos Futures rapport här.

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag och organisationer att förstå och forma sin framtid. Genom trend-och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger dem sina kunder de stora sammanhangen och verktygen att hantera dem.

Read More →

HR-nätverk bygger examensjobbs-portal

BGRs senaste HR-nätverksmöte hölls i Hillerstorp den 26 oktober.

Viktiga frågor som diskuterades var bl.a. hur man kan tillgodose det behov av att synka elever från gymnasiet med exjobb. Även hur man kan forma en gemensam portal för Gnosjöregionens företag att lägga ut sina examensjobb och finna exjobbare från universitet och högskolor diskuterades. En examesjobbs-portal kommer att utarbetas av gruppen där det skall vara lätt för både student och företag att hitta matchningar.

Målet är att så långt möjligt använda det som redan är framtaget och utgå från fungerande koncept och applicera detta för vår region.

Vidare diskuterade man deltagandet i den Jobb-GPS mässa som kommer att hållas den 9 mars 2016.

BGR har även sänt in en ansökan till ESF PO1, tillsammans med Campus Värnamo och Teknikcollege Västra Småland. Ansökan syftar till att ta fram långsiktiga arbetsmodeller för att öka matchningen mellan företagens behov samt utbildningsaktörernas utbud, samt arbetsmodeller för validering av personal och även arbetsmodeller för metoder för hur företagen kan ta fram och få tillgång till behövd vidareutbildning för personal.

HR-nätverket är ett initiativ från BGR och våra lokala näringaslivsföreningar, där bygdens personalchefer träffas regelbundet för att diskutera en av de viktigaste frågorna för regionen; kompetensförsörjningen.

Read More →

Automation – Det 21a århundradets heliga graal

Det senaste året har vi mött dem överallt. Robotarna. Som tar jobben från hotellpersonal, tolkar, receptionister, ekonomer och säljare. Och som blir allt mer människolika såväl i beteenden och ”intelligens” som i utseende. Parallellt har Oxfordforskarna Frey och Osborne liksom svenska Reforminstitutet konstaterat att ungefär hälften av jobben kan automatiseras bort på 15-20 års sikt. Frågan är hur dessa uppskattningar stämmer överens med svenska företagsledares syn på saken. Ser de större eller mindre potential? Var finns möjligheterna och vilka är drivkrafterna? När är hälften av dagens jobb ersatta av algoritmer? Det var några av frågorna vi ställde till 200 ledare i privata företag med fler än 10 anställda. Vissa svar var minst sagt överraskande.

Ta del av hela rapporten på Kairos Futures hemsida

Read More →

Entreprenörskap lockar unga

Hur attraherar vi unga medarbetare? Vad letar de efter och hur ser de på studier och karriärsval? Ulrik Simonsson på Ungdomsbarometern reder ut begreppen och trenderna.

– Skillnaden mellan ungdomar är större idag än tidigare, oavsett parameter. Det är en större polarisering inom gruppen, och det är en viktig grundinsikt när vi pratar om ungdomar idag.

Ungdomsbarmorometern är ett svenskt undersöknings- och analysföretag fokuserade på ungdomar och generationsfrågor. Under 25 år har de kartlagt ungdomssverige och trendspanat inom en rad områden.

Ungdomsbarometern lyfter fram 4 viktiga trender för hur unga ser på studier och karriärsval och presenterades på Svenskt Näringslivs hemsida enligt nedan:

1. Intressestyrda
Unga väljer i större utsträckning jobb och studier utifrån intresse och meningsfullhet.

– Unga idag är mer intressestyrda i sina utbildnings- och karriärsval än tidigare generationer. Det visar sig redan i gymnasievalet, och om vi som arbetsgivare ska kunna påverka dem att utbilda sig inom ”vår” bransch behöver vi påverka dem långt mycket tidigare än gymnasiet, säger Ulrik Simonsson.

2. Alla dörrar öppna
Unga idag vill gärna hålla alla dörrar öppna, också när det kommer till studie- och yrkesbanan. Det visar sig till exempel i gymnasievalet där unga i större utsträckning väljer högskoleförberedande gymnasieprogram före yrkesförberedande eftersom dessa upplevs som ”bredare” med fler valmöjligheter efter studenten.

– Unga söker valmöjligheter och karriärväxling. De flesta räknar med att byta arbetsgivare 8 gånger under sin yrkeskarriär, säger Ulrik Simonsson.

3. Entreprenörskap lockar
Möjligheten att påverka sin egen situation lockar många unga in i entreprenörskap.

4. Skillnader ökar
Gruppen ”unga” har aldrig varit så polariserad som idag. Det handlar om både bakgrund, intressen och värderingar.

– Tvärsnittet är mindre viktigt nu än tidigare. Som arbetsgivare kan vi inte dra alla unga över en kam, säger Ulrik Simonsson.

Viktigt för arbetsgivare
För att kunna attrahera unga medarbetare krävs att arbetsgivare vet vilka de unga är och vad de drivs av när de väljer utbildning och karriär.

– Jag tror att som arbetsgivare måste vi redan från början visa att vi har en plan: ’du börjar här, och om det går bra så kan du gå vidare och arbeta med det här’. Samma sak med lönestegen. Man måste kunna växa med företaget, säger Lesley Hansson, TrelleborgVibracoustic.

Read More →

Sök affärsutvecklingscheckar från Almi

Nu kan du söka affärsutvecklingscheckar för internationalisering och för utveckling av nya varor & tjänster. Checkarna är ett stöd för företag som vill förbereda en internationalisering eller som vill bredda sin internationella marknad ytterligare samt för företag som vill utveckla nya varor eller tjänster.

Vem kan söka?
Företag som har mellan 1–250 anställda, omsätter minst 1.000.000 kronor och har en god ekonomi.

För vad kan man söka?
Checkarna ska användas för att köpa extern kompetens. Kanske vill ni projektanställa någon för att komma igång i nya länder? Kanske vill ni anlita en designer, en avtalsjurist eller någon som utreder patent eller tester av produktsäkerhet?

Hur mycket kan man söka?
Företag kan söka en check på 25.000-250.000 kronor. I en intresseanmälan beskriver ni vad ni vill göra och vad det kostar totalt. Ni kan få en check för upp till halva kostnaden, och resten betalar företaget.

Affärsutvecklingscheckarna är ett samarbete mellan Almi, Region Jönköpings län och Tillväxtverket.

» OBS! Ansökningstiden är mellan den 1 oktober och 31 december 2015.

För ansökan och mer information besök almi.se

Read More →

Värnamo Näringsliv deltar inte i Värnamogalan 2016

Då vi inte kommit överens om villkoren för Värnamogalan med eventbolaget yes2event, så kommer inte Värnamo kommun, Värnamo Näringsliv, Värnamo Företagareförening, Företagarna i Gnosjöregionen och MiGR att dela ut några priser eller på annat sätt engagera sig i Värnamogalan 2016.

 Om Eventbyrån yes2event kommer att driva galan vidare i egen regi, så önskar vi dem lycka till med detta.

Read More →