Loading

Archive

Automation – Det 21a århundradets heliga graal

Det senaste året har vi mött dem överallt. Robotarna. Som tar jobben från hotellpersonal, tolkar, receptionister, ekonomer och säljare. Och som blir allt mer människolika såväl i beteenden och ”intelligens” som i utseende. Parallellt har Oxfordforskarna Frey och Osborne liksom svenska Reforminstitutet konstaterat att ungefär hälften av jobben kan automatiseras bort på 15-20 års sikt. Frågan är hur dessa uppskattningar stämmer överens med svenska företagsledares syn på saken. Ser de större eller mindre potential? Var finns möjligheterna och vilka är drivkrafterna? När är hälften av dagens jobb ersatta av algoritmer? Det var några av frågorna vi ställde till 200 ledare i privata företag med fler än 10 anställda. Vissa svar var minst sagt överraskande.

Ta del av hela rapporten på Kairos Futures hemsida

Read More →

Entreprenörskap lockar unga

Hur attraherar vi unga medarbetare? Vad letar de efter och hur ser de på studier och karriärsval? Ulrik Simonsson på Ungdomsbarometern reder ut begreppen och trenderna.

– Skillnaden mellan ungdomar är större idag än tidigare, oavsett parameter. Det är en större polarisering inom gruppen, och det är en viktig grundinsikt när vi pratar om ungdomar idag.

Ungdomsbarmorometern är ett svenskt undersöknings- och analysföretag fokuserade på ungdomar och generationsfrågor. Under 25 år har de kartlagt ungdomssverige och trendspanat inom en rad områden.

Ungdomsbarometern lyfter fram 4 viktiga trender för hur unga ser på studier och karriärsval och presenterades på Svenskt Näringslivs hemsida enligt nedan:

1. Intressestyrda
Unga väljer i större utsträckning jobb och studier utifrån intresse och meningsfullhet.

– Unga idag är mer intressestyrda i sina utbildnings- och karriärsval än tidigare generationer. Det visar sig redan i gymnasievalet, och om vi som arbetsgivare ska kunna påverka dem att utbilda sig inom ”vår” bransch behöver vi påverka dem långt mycket tidigare än gymnasiet, säger Ulrik Simonsson.

2. Alla dörrar öppna
Unga idag vill gärna hålla alla dörrar öppna, också när det kommer till studie- och yrkesbanan. Det visar sig till exempel i gymnasievalet där unga i större utsträckning väljer högskoleförberedande gymnasieprogram före yrkesförberedande eftersom dessa upplevs som ”bredare” med fler valmöjligheter efter studenten.

– Unga söker valmöjligheter och karriärväxling. De flesta räknar med att byta arbetsgivare 8 gånger under sin yrkeskarriär, säger Ulrik Simonsson.

3. Entreprenörskap lockar
Möjligheten att påverka sin egen situation lockar många unga in i entreprenörskap.

4. Skillnader ökar
Gruppen ”unga” har aldrig varit så polariserad som idag. Det handlar om både bakgrund, intressen och värderingar.

– Tvärsnittet är mindre viktigt nu än tidigare. Som arbetsgivare kan vi inte dra alla unga över en kam, säger Ulrik Simonsson.

Viktigt för arbetsgivare
För att kunna attrahera unga medarbetare krävs att arbetsgivare vet vilka de unga är och vad de drivs av när de väljer utbildning och karriär.

– Jag tror att som arbetsgivare måste vi redan från början visa att vi har en plan: ’du börjar här, och om det går bra så kan du gå vidare och arbeta med det här’. Samma sak med lönestegen. Man måste kunna växa med företaget, säger Lesley Hansson, TrelleborgVibracoustic.

Read More →

Sök affärsutvecklingscheckar från Almi

Nu kan du söka affärsutvecklingscheckar för internationalisering och för utveckling av nya varor & tjänster. Checkarna är ett stöd för företag som vill förbereda en internationalisering eller som vill bredda sin internationella marknad ytterligare samt för företag som vill utveckla nya varor eller tjänster.

Vem kan söka?
Företag som har mellan 1–250 anställda, omsätter minst 1.000.000 kronor och har en god ekonomi.

För vad kan man söka?
Checkarna ska användas för att köpa extern kompetens. Kanske vill ni projektanställa någon för att komma igång i nya länder? Kanske vill ni anlita en designer, en avtalsjurist eller någon som utreder patent eller tester av produktsäkerhet?

Hur mycket kan man söka?
Företag kan söka en check på 25.000-250.000 kronor. I en intresseanmälan beskriver ni vad ni vill göra och vad det kostar totalt. Ni kan få en check för upp till halva kostnaden, och resten betalar företaget.

Affärsutvecklingscheckarna är ett samarbete mellan Almi, Region Jönköpings län och Tillväxtverket.

» OBS! Ansökningstiden är mellan den 1 oktober och 31 december 2015.

För ansökan och mer information besök almi.se

Read More →

Värnamo Näringsliv deltar inte i Värnamogalan 2016

Då vi inte kommit överens om villkoren för Värnamogalan med eventbolaget yes2event, så kommer inte Värnamo kommun, Värnamo Näringsliv, Värnamo Företagareförening, Företagarna i Gnosjöregionen och MiGR att dela ut några priser eller på annat sätt engagera sig i Värnamogalan 2016.

 Om Eventbyrån yes2event kommer att driva galan vidare i egen regi, så önskar vi dem lycka till med detta.

Read More →

Science Park startar nytt riskkapitalbolag

Science Park ökar möjligheten för tillväxtföretag att hitta riskkapital genom grundandet av såddkapitalbolaget Speed Capital AB. Det nya bolaget kommer att ha möjlighet att investera mellan 100 000 och 300 000 kronor i tillväxtföretag i Jönköpings län.

– För nystartade företag är ett av de största problemen att hitta finansiering som hjälper dem framåt. Speed Capital vill bidra till ökad tillgång på riskvilligt kapital genom att investera i spännande företag i vår region så att vi får fler framgångsrika tillväxtföretag säger Lovisa Skyborn, ansvarig för Speed Capital på Science Park.

Science Park hjälper företag att starta och växa genom att kombinera aktiv affärsutveckling med att se till att företagen hittar riskvilligt kapital. Sedan tidigare driver Science Park riskkapitalbolaget Jönköping Business Development, webbtjänsten Finansieringsportalen.se, länets finansieringsguide samt ett investerarnätverk med regionala affärsänglar.

Bildandet av Speed Capital har möjliggjorts genom ett samarbete med Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län som finansierar satsningen med två miljoner kronor under ett två år.

Speed Capital har gjort sin första investering genom att gå in med 250 000 kronor i bolaget cDoc AB som utvecklar en tjänst för enkel hantering av kemikaliedokumentation för företag.

Science Park Jönköping – gör något stort med dina idéer

Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa kontors- och mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län, varav Värnamo är en. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.

Read More →

En rättvisare bild av industrin

Rapporten ” En rättvisare bild av industrin” är framtagen i ett samarbete mellan chefekonomerna på Almega, IF Metall, Sveriges Ingenjörer, Teknikföretagen och Unionen. Här analyseras industrins utveckling på ett nytt sätt som ger en mer rättvisande och heltäckande bild av industrins betydelse för Sveriges produktion och sysselsättning.

Analysen visar att industrin i verkligheten svarar för närmare 25 procent av Sveriges BNP, en andel som dessutom framstår som avsevärt mer stabil än vad mer traditionella mått visar.

I rapporten framgår också att industrin efter finanskrisen visserligen haft svårt öka antalet direkt anställda, men de indirekt anställda har på endast två år (från 2009 till 2011) ökat med närmare 25 000 personer.

Rapporten innehåller även ett bredare och längre perspektiv på industrins utveckling. Här visas bland annat att industrins intäkter av tjänster mer än fördubblats sedan mitten av 1990-talet.

Ladda ner rapporten som pdf här.

Read More →

VNAB bjuder på fotboll!

Efter en intressant säsong är det nu dax för IFK Värnamos sista hemmamatch, mot Mjällby AIF.
Värnamo Näringsliv och IFK Värnamos samarbete fortsätter, och på söndag är Värnamo Näringsliv matchvärdar samt prisutdelare till matchens lirare i båda lagen.

Vi vill gärna bjuda just dig till söndagens match. Anmäl dig via länken nedan och ta gärna med en vän. Först till kvarn gäller! Senast anmälan på fredag den 23 oktober.

När: Söndag den 25 oktober, kl. 15:00
Var: Finnvedsvallen

Program:  15:00 Vi möts vid entrén
15:10 Mat och dryck serveras i boden
16:00 Matchstart
16:45 Kaffe och kaka i pausen
17:45 Matchslut

Anmäl dig och en vän här..

Read More →

Raka spåret via Värnamo centrum?

Just nu undersöks möjligheten gällande ett centralt stationsläge i Värnamo för Europabanan. 

Arbetet med Europabanans tänkta sträckning pågår för fullt. Värnamo är med på tåget, och jobbar hårt för att höghastighetsbanan skall gå via vår kommun. Tidigare denna månad hade arbetsgruppen i kommunen besök av Thomas Hammar som hjälper kommunen med de nyttoberäkningar som skall lämnas in till Sverigeförhandlingen i början av oktober. Hur beräkningarna ser ut gällande Värnamos chanser, får arbetsgruppen ta del av i slutet av september.

Just nu jobbar man utifrån hypotesen att Värnamo kan få en centrumstation! Man undersöker möjligheten att få en central station istället för en perifer i Bredasten, som tidigare planerats. Mikael Karlsson, samordnare för kommunens projektgrupp för Europabanan, ser fördelar med ett sådant läge med tanke på den positiva påverkan det skulle ha för handel, bostadsbyggandet och övrig kommunikation, inte minst för pendlingen.

Raka spåret är namnet på samarbetet mellan kommunerna Jönköping, Vaggeryd, Värnamo, Ljungby och Markaryd. Syftet är att tillsammans peka på de effekter och fördelar som en sträckning av Europabanan längs E4 har, jämfört med övriga alternativ som Sverigeförhandlarna har att ta ställning till.

Read More →

Sök konsultcheckar för bioenergisatsningar

Små och medelstora företag i Småland och på Öland kan nu söka konsultcheckar för innovativa bioenergisatsningar.

Energikontor Sydost bjuder in små och medelstora företag som verkar i något led av bioenergins värdekedja, att ansöka om konsultcheckar för uthålliga uttag av mer biomassa och/eller för ökad användning av biomassa.

Under perioden 15 juni – 15 september kan företag ansöka om konsultcheckar på ca 45 000 kr (5 000 €). Konsultchecken ska användas för investeringar eller affärsidéer för uthålliga uttag av mer biomassa och/eller för ökad användning av biomassa,som kan stärka regionala marknader för hållbara bioenergisystem.

De företag som tilldelas konsultcheckarna kommer också att få tillgång till ett omfattande stödpaket under en 30-månadersperiod som inkluderar teknisk bedömning, skräddarsydd utbildning, coachning, livscykelanalys, finansiellt mentorskap, och hållbarhetscertifiering.

Läs mer och ansök om konsultcheckarna på energikontorsydost.se 

Read More →

Sök innovationscheckar från Coompanion

Har ert kooperativa företag en idé om en produkt eller tjänst där ni behöver undersöka potentialen innan ni vågar ta nästa steg?

Kooperativa företag med upp till 250 anställda kan få en check värd upp till 100 000 kronor för att pröva en god idé som annars inte skulle vidareutvecklas.

Checkarna ska användas för att köpa extern hjälp från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata konsulter. Till exempel handlar det om att undersöka innovativa och nya affärsmodeller, produkter, tjänster och processer.

Det kan också handla om nya organisatoriska lösningar och partnerskap, sociala innovationer, nya strategier, koncept eller idéer som möter olika behov i samhället på ett nytt sätt.

Checken kan också användas för att ta fram en strategi för hantering av immateriella tillgångar.

Medlen får inte användas till ordinarie verksamhet.

Vem kan söka?

Kooperativa företag som har minst 3 anställda

 

Med anställda jämställs:

medlemmar i ekonomiska föreningar

gemensamma operativa delägare

externa operativa personer som långsiktig uppbär ersättning från företaget

 

Krav på sökande kooperativa företag

Minst ett årsbokslut med intäkter från försäljning

Betydande nettoomsättning

Kooperativet får ej befinna sig på ekonomiskt obestånd.

Kooperativet ska ej tidigare erhållit en innovationscheck eller IP-check samt ej fått annan finansiering (mer än) > 50 000kr från VINNOVA de senaste 5 åren (2011-2015).

Read More →