Loading

Archive

Inbjudan till StyrelseAkademien Jönköpings län i Gnosjöregionen

Ett medlemskap som gör skillnad – StyrelseAkademien Jönköpings län Gnosjöregionen

I medlemskapet ingår:
– Unik vd- och styrelseansvarsförsäkring
– Rikstäckande Kandidatbank
– Styrelseutbildning på tre nivåer med certifiering- Medlemswebb och Kunskapsbank
– Tidningen Professionellt styrelsearbete
– Ca 25 styrelsekompetensträffar i länet årligen
– Medlemsrabatter

Nu finns datum och tema för träffar hösten 2018 i Gnosjöregionen på hemsidan.

>> Läs mer på StyrelseAkademins hemsida.

Read More →

Trä & Teknikmässan – INNOVATION SQUARE

Innovativ Form och Teknik för internationell konkurrenskraft
Interior Cluster Sweden, Science Park i Borås och Svenska Mässan bjuder in till seminarier, monterutställning och en spännande utmaning kring projektet INNOVATIONS SQUARE, ett innovationsprojekt riktat mot den svenska möbel- och inredningsbranschen. Projektet för samman kravställare med möbeltillverkare, underleverantörer och forskning.

Vi bjuder in dig att besöka Trä & Teknikmässan i Göteborg, där INNOVATION SQUARE presenteras tillsammans med spännande seminarier på Wood Fusion-scenen:
• 28 augusti – Möbelindustrin skapar konkurrenskraft genom digitalisering och industri 4.0
• 29 augusti – Innovativ form och teknik för ökad internationell konkurrenskraft.
• 29 augusti – Utmaningen INNOVATION SQUARE 2020

Välkommen!
Vi ses på Svenska Mässan i Göteborg. Kom och träffa oss i monter D02:12.
Alla seminarier är kostnadsfria och mässan har fri entré.

>> Läs mer på www.interiorclustersweden.se

>> För entrékort se trätekniks hemsida

Read More →

Affärsutveckla med kundanpassade energitjänster

Energitjänster är ett samlingsnamn för alla de olika tjänster som levereras för att på ett eller annat sätt åstadkomma effektivare energianvändning i en verksamhet. Det kan röra sig om exempelvis energirådgivning, installation och styrning av energieffektiv teknik, energikartläggning eller långsiktiga avtal med en garanterad energibesparing.

Under den här workshopen får du testa konkreta verktyg för hur ditt företag kan förbättra era energitjänster.

Workshopen riktar sig till företag som hjälper fastighetsägare, bostadsrätts-föreningar och industrier att energieffektivisera. Workshopen ger deltagarna ökad förståelse för kundbehov och verktyg för att bättre möta dessa. Vi berättar även om stödmöjligheter för små- och medelstora företag. Workshopen anordnas av Energikontor Norra Småland tillsammans med EEF inom projektet Energitjänster.

>> Läs mer och ansök på EEFs hemsida.

Read More →

Digitalakademin

Almi bjuder in dig som driver ett företag och vill jobba mer praktiskt med företagets digitala kommunikation.
Målet efter genomgången kurs är att du ska ha fått:
– En strategisk digital plan för ditt företag
– Ökad kunskap om olika analysverktyg
– Kunskap om olika digitala kanaler och hur dessa kan användas
– Hjälp att välja mål och nyckeltal för din verksamhet

Kursen är uppdelad på fyra olika tillfällen och utbildningarna leds av Torbjörn Noaksson från den Google-certifierade partnern Din Webbstrateg.
Torbjörn är utbildningschef på Din Webbstrateg och har 13 års erfarenhet från branschen. Han utbildar både företag och elever på YH-utbildningar.

>> Läs mer och anmäl dig på Almis hemsida

Read More →

Information om Värnamo Näringslivs organisation hösten 2018

Den 4 augusti 2018 avslutar Johanna Skans, kommunikationsansvarig och projektledare evenemang, på VNAB, sin anställning hos oss. Hon kommer att börja jobba som Marknads- och kommunikationsansvarig på Hestrahandsken och vi önskar henne stort lycka till med detta.

Hanna Linell kommer att ersätta Johanna på hennes tjänst och lämnar således sitt nuvarande uppdrag som projektledare för Ditt Värnamo. Istället kommer Adam Svensson att ta över projektansvaret för Ditt Värnamo inför hösten 2018.

Organisationen Värnamo Näringsliv kommer under hösten 2018 att bestå av fem personer
Ulf Annvik – vd och näringslivschef
Hanna Linell – kommunikationsansvarig och projektledare evenemang
Adam Svensson – Science Park och projektansvarig för Ditt Värnamo
Karin Fritz – turism- och destinationsutvecklare Visit Värnamo
Malin Frisk – turistinformatör Visit Värnamo

Ovan laguppställning är den som gäller i höst, och eftersom personalstyrkan reduceras med en 75% tjänst så kommer vissa interna justeringar att behöva göras för att arbetsuppgifter och projekt skall kunna fortlöpa enligt plan. Detta innebär delvis att Ulf Annvik kommer att ta ett större operativt ansvar för att stötta organisationen. Utvärdering av organisationen samt resurser kommer att ske vid årsskiftet 2018/2019.

Medlemsnytta i fokus
Vi på VNAB jobbar fortsatt för att skapa så hög medlemsnytta som möjligt. Vi finns här för dig och ditt företag om du har frågor eller funderingar på hur vi kan stötta just dig.
Vid frågor, vänligen kontakta Ulf Annvik
Mail: ulf@varnamonaringsliv.se
Tel: 070-698 78 48

Värnamo Näringsliv – Vi ger näring åt ditt företag

 www.varnamonaringsliv.se

Följ oss på Facebook               Följ oss på Linkedin

Read More →

Business Gnosjöregion ordnar kompetensen

Read More →

TREVLIG HELG!

Read More →

Fler småföretag i Jönköpings län ser goda expansionsmöjligheter

I Almis senaste nyhetsbrev skriver man att konjunkturen har utvecklats mycket väl även under det senaste året och tillväxttakten i Jönköpings län ligger högt över riksgenomsnittet.

Inför de kommande 12 månaderna räknar småföretagen i länet med en minskning i tillväxttakt. Detta kan man utläsa av Småföretagsbarometern 2018 som tas fram av Företagarna i samarbete med Swedbank och Sparbankerna.

71% av småföretagen i Jönköpings län ser ändå fortsatt goda expansionsmöjligheter, vilket är en ökning med 6 procentenheter jämfört med föregående år. Företag som bedriver internationell handel är mer optimistiska till utvecklingen för de kommande 12 månaderna än de företag som inte exporterar och/eller importerar.

Här kan du läsa Småföretagsbarometern för Jönköpings län »

Read More →

Jönköpingsregionen ska bli bäst på digitalisering

Ett digitalt kompetenscentrum som visar tekniska innovationer, stöttar företag att utvecklar sina digitala strategier samt lockar techtalanger till Jönköpingsregionen. Nu startar TRANSFORM to AAA, ett projekt mellan Jönköping University, Science Park och tio medfinansiärer från företagssidan, som på flera fronter ska boosta digitaliseringen i regionens näringsliv.

Jönköpingsregionen stärker sin digitala konkurrenskraft. Genom projektet TRANSFORM to AAA, som den 12 juni beviljades finansiering av strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna, ska företag på olika sätt stöttas i att bättre se och ta tillvara på möjligheterna med digitalisering.

Vad innebär då digitalisering? I projektet avser det allt från teknikutveckling och affärsmodellutveckling till administrativa lösningar och infrastrukturer. Projektet är öppet för näringsliv och offentliga organisationer, och den huvudsakliga målgruppen är små och medelstora företag. Bakom satsningen står Jönköping University, Science Park och tio företag i regionen.

>> Läs mer på mynewsdesks hemsida.

Read More →

Du har idén, Vi har pengarna.

Utvecklingscheckar har som syfte att bidra till en hållbar tillväxt i ert företag och är tänkt att påskynda utveckling och tillväxt. Checkarna gör det därför enklare för ert företag att på ett snabbare sätt nå nya marknader. Checkarna fungerar som ett stöd för små och medelstora företag som vill bredda sin marknad ytterligare.

Du kan med en utvecklingscheck tillföra extern kompetens. Kanske vill du anlita en avtalsjurist, konstruktör eller en expert på din utvalda marknad? Det projekt du söker en utvecklingscheck för ska ha en total kostnad på 50 000 till 500 000 kronor där företaget ska kunna finansiera 50 % av projektets totala kostnad.

Läs mer och ansök på Almis hemsida. 

Read More →