Loading

Archive

Förbered er inför generationsskiftet i god tid!

Familjer som äger och driver företag ställs förr eller senare inför frågan om generationsskifte. Det finns mycket att vinna på att starta diskussionerna i god tid.

– Framförhållning ger handlingsfrihet. 
– Olika alternativ kan diskuteras. 
– Föräldrar och syskon har möjlighet att reflektera över egna intressen och vägval samtidigt som de förbereder sig för att vara såväl familj som kollegor och delägare i framtiden.

EN MÖJLIGHET FÖR FÖRETAGARFAMILJER
Under våren 2019 erbjuder ALMI ett antal företagarfamiljer att delta på tre träffar för att få: 1) Ökad kunskap om generationsskifte. 2) Vägledning runt era egna frågor. 3) Utbyta erfarenheter med andra familjer i liknande situation.

>> Läs mer och anmäl dig här 

OBS! Anmäl dig senast 10 mars

Read More →

Ta chansen att utveckla cirkulära affärsmodeller och öka ditt företags konkurrenskraft före dina konkurrenter!

Read More →

Kostnadsfri kompetensutveckling – Family Business Management

Att arbeta i eller med familjeföretag innebär både möjligheter och utmaningar.

Forskning visar att familjeföretag är annorlunda än andra företag och för att lyckas som yrkesverksam i familjeföretag är det viktigt att förstå deras unika kännetecken. Detta gäller både om du äger eller kommer att ta över ett familjeföretag. Men också om du är anställd eller på annat sätt jobbar med familjeföretag.

Målgrupp

Utbildningen är avsedd för nuvarande eller blivande ledare i familjeföretag såsom anställda, ägare eller nästa generations familjemedlemmar. Du som jobbar med familjeföretag på annat sätt som t ex rådgivare är också välkommen.

>> Läs mer om utbildningen och hur du ansöker här

Read More →

Nya kontaktuppgifter till Visit Värnamo

Visit Värnamo är nu en del av Värnamo kommun och har därmed fått nya kontaktuppgifter.

Karin och Malin når ni nu på följande mail och nummer:
Karin Fritz: 0370-37 72 02 karin.fritz@varnamo.se
Malin Frisk: 0370-37 72 00 malin.frisk@varnamo.se

Visit Värnamo når du likt tidigare på:
Telefon: 0370-188 99
info@visitvarnamo.se


Read More →

Unik utbildning

Ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Värnamo kommun, Värnamo Näringsliv, Hermods och Lernia.

Industrin i Gnosjöregionen behöver fortfarande mer personal, för att klara full produktion och kunna leverera gentemot kundefterfrågan. Bland utrikes födda och nyanlända finns en arbetskraftsreserv av väl utbildade och väl motiverade personer som gärna tar arbete i industrin. Vi behöver bara hitta en väg att ge dem rätt verktyg för arbete i industrin.

Är ditt företag intresserade av att vara med och ta emot personer för lärande i arbete?

Kontakt
AF: Tommy Sjögren tommy.sjogren@arbetsformedlingen.se
Värnamo Näringsliv:Ulf Annvik, ulf@varnamonaringsliv.se
Lernia Bemanning: Ognjen Kadric ognjen.kadric@lernia.se
Lernia Utbildning: Leif Stadig leif.stadig@lernia.se
Lernia Utbildning: Charlie Ottosson charlie.ottosson@lernia.se


Read More →

Kompetenscoach – Partnerskap – konkurrenskraft

Partnerskap är en innovativ satsning för Gnosjöregionens tillverkande företag.
Syftet med partnerskapet är att bidra till företagens kompetensförsörjning genom att kostnadseffektivt, utifrån behov, kartlägga, samordna och

genomföra kompetensutveckling och långsiktiga utbildningsinsatser. Detta samordnas av en gemensamt finansierad kompetenscoach.

De 20 första företagen har nu anslutit till partnerskapet och den första kompetenscoachen är på plats sedan i augusti. Vill du och ditt företag vara ett av de kommande 20 företagen som blir kopplade till kompetenscoach nummer två?

>> Mer information om partnerskapet och intresseanmälan hittar du här

Ett samarbete mellan Campus Värnamo, Polymercentrum, Skärteknikcentrum och Teknikcollege Västra Småland.

Read More →

Knip en plats i svenska landslaget!

Samlingsmonter på Industrial Supply 2019

Tyskland är svensk industris viktigaste exportpartner och den växande globala konkurrensen gör att det blivit allt viktigare för svenska leverantörer att stärka sin exportverksamhet. Sedan ett par år samarbetar Elmia Subcontractor och den tyska underleverantörsmässan Industrial Supply (del av Hannover Messe).

I sin roll som partner till tillverkningsindustrin har Elmia Subcontractor arrangerat samlingsmonter 2017 och 2018 för att på så vis stötta svenska leverantörers satsningar på export och skapa fler möjligheter att nå internationella kunder.

Sverige är Hannover Messes partnerland 2019

2019 kommer satsningen vara ännu större då Sverige som första land i Skandinavien är officiellt partnerland till mässan. Sveriges övergripande tema och profilering är Sweden Co-Lab, ”Sverige är ett växthus för samskapande (Co) och innovation (Lab) – tillsammans skapar vi!” Att ställa ut på mässan i samlingsmontern ger en unik möjlighet till bred exponering till mässans besökare.

>> För mer information och anmälan klicka här

OBS! Antalet platser är begränsat, anmälningar och monterplacering hanteras i ankomstordning. Deadline för intresseanmälan är 15 december.

Read More →

Underleverantörerna spår nedgång 2019

Svenska underleverantörer förbereder sig för en konjunkturnedgång. Det visar Underleverantörsbarometern för tredje kvartalet 2018. På bara ett år har antalet företag som avser att öka personalstyrkan minskat med cirka hälften.

– Jag tror inte att vi kan bortse från det faktum att det råder en viss skepsis inför framtiden. Tron att det skulle gå lika bra 2019 som föregående år är inte stor, säger Joakim Norlén, VD Svensk Industriförening Sinf.

Idag presenterar Svensk Industriförening Sinf Underleverantörsbarometern för tredje kvartalet 2018 i samband med Elmia Subcontractor i Jönköping. För ett år sedan löd rubriken till samma undersökning ”Rekordår för svenska underleverantörer” vilken byggde på att antalet företag som hade ökat sin omsättning låg på över 60 procent. Det var fjärde kvartalet i följd där man låg över 60 procent i ökning. Dessutom visade barometern positiva omsättningsförändringar för fjärde kvartalet i rad. Senaste gången det hade hänt var 2010.

Nu, ett år senare, är tonläget ett annat. Likaså siffrorna:

  • 30 procent av företagen anser att vi är mitt inne i en högkonjunktur. Detta att jämföras med 48 procent förra kvartalet och 60 procent motsvarande kvartal 2017
  • 17 procent av företagen tror att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Detta att jämföras med 7 procent förra kvartalet och 5 procent motsvarande kvartal 2017.

– Just nu förbereder sig företagen för en eventuell konjunkturnedgång och de har redan vidtagit flera åtgärder. Bland annat ser vi att man prioriterar nya kunder, nya branscher och ökad marknadsföring. Enligt mitt sätt att se det så finns det alltså en god kunskap om hur man tacklar dessa situationer, säger Joakim Norlén.

Sinfs Underleverantörsbarometer görs kvartalsvis bland mindre och medelstora underleverantörer. Barometern för det tredje kvartalet 2018 med prognoser om det fjärde kvartalet 2018 visar bland annat följande resultat:

  • 48 procent av underleverantörerna i undersökningen anger att de förväntar en ökad orderingång i tredje kvartalet. Det är sex procentenheter lägre än föregående kvartal och andelen som förväntar en minskning har ökat från 18 till 19 procent. I barometern för motsvarande kvartal 2017 såg det annorlunda ut; då förväntade sig 61 procent en ökad orderingång och tio procent en minskning.
  • 65 procent av företagen ser tillgången på utbildad arbetskraft som ett problem. Detta att jämföra med 66 procent i förra Underleverantörsbarometern, men vi behöver bara gå tillbaka till andra kvartalet 2016 då noteringen var 42 procent.
  • 24 procent av företagen redovisar ökad lönsamhet jämfört med 41 procent motsvarande period föregående år. I föregående kvartal var andelen 32 procent.
  • Andelen underleverantörer som planerar att öka sin personalstyrka under innevarande kvartal minskar drastiskt; från 31 procent förra kvartalet till 19 procent.
  • Andelen som planerar att minska personalstyrkan under innevarande kvartal är 12 procent jämfört med sex procent föregående kvartal. För ett år sedan var siffran 1 procent.
  • 42 procent spår en ökad orderingång för nästkommande kvartal. Detta att jämföras med 50 procent i andra kvartalet och 56 procent tredje kvartalet 2017.

I Underleverantörsbarometern mäter Svensk Industriförening Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag.

För mer information och för att få flera fakta från Underleverantörsbarometern, vänligen kontakta:

Joakim Norlén, VD Svensk Industriförening Sinf, 070- 683 89 28
Peter Bergh, Civilekonom Svensk Industriförening Sinf, 070-856 99 69
Jessica Seeger, Kommunikationsansvarig Svensk Industriförening Sinf, 070-856 99 46

Read More →

Visit Värnamo blir en del i Värnamo kommun

Visit Värnamo blir en del i Värnamo kommun

Sedan 2012 har Visit Värnamo varit en del av Värnamo Näringsliv och har på uppdrag av kommunen drivit frågor kring turism- och destinationsutveckling. Den 1 januari 2019 kommer Visit Värnamo bli en del av verksamheten i Värnamo kommun.

Vi ser ett behov av en funktion som samordnar, utvecklar och marknadsför Värnamo som destination.
En funktion som arbetar med mer samlad kraft, för att Värnamo ska kunna vara en attraktiv destination och nå vision 2035, säger Ulf Svensson Kommundirektör.

Värnamo Näringsliv kommer fortsätta att driva sin ordinarie verksamhet och alla företag som driver verksamhet i vår region kommer fortsatt erbjudas medlemskap.

Vi lägger stor vikt vid fortsatt gott samarbete med alla företag som jobbar inom turism- och besöksnäring, och alla kommer kunna vara kvar som medlemmar i Värnamo Näringsliv även i framtiden.

Vi på Värnamo Näringsliv ser fram emot ett fortsatt bra samarbete i arbetet med destinationsutveckling och att göra Värnamo mer attraktivt.

Har du frågor rörande övergången vänligen kontakta:

Ulf Svensson
Kommundirektör
Telefon: 0370-37 72 60
Växel: 0370-37 70 00
Epost: ulf.t.svensson@varnamo.se

Ulf Annvik
VD,Värnamo Näringsliv AB
Tele: 0370-69 18 55
Mobil: 070-698 78 48
E-post: ulf@varnamonaringsliv.se

Read More →

Värnamo på plats 22 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sverige

Svenskt Näringsliv släppte idag 2 oktober sin rapport om företagsklimatet i Sverige. En undersökning man genomfört i över 20 år, där nästan 31 000 företag i år svarat på frågor som påverkar deras vardag. Värnamo som förra året låg på plats 34 har klättrat hela 12 placeringar och hamnar därmed på plats 22 av samtliga 290 kommuner.

En fråga som väger tungt i rankingen är, vad är ett bra företagsklimat?
Här får företagen utifrån sina egna preferenser ange hur bra de upplever företagsklimatet. Värnamo hamnar här på plats 15 av Sveriges alla kommuner.

– Vi tycker det är fantastisk kul att Värnamo klättrar på Svensk Näringslivs ranking-rapport och att vi nu ligger i topp av Sveriges 290
kommuner, säger Ulf Annvik, VD Värnamo Näringsliv

Utmaningen framåt där vi ser att vi behöver jobba ännu mer är frågan om arbetskraft med relevant kompetens. Det har varit högkonjunktur under en lång period och företagen i vår region skriker efter kompetent arbetskraft. Värnamo Näringsliv har tillsammans med kommunen och flera andra aktörer gjort ett antal projekt för att locka arbetskraft till Värnamo, bland annat rekryteringsresor till Norge och Holland.

– Rapporten visar tydliga tecken på att det är extremt svårt att rekrytera rätt kompetens just nu och därför behöver vi öka insatserna
ytterligare för att attrahera rätt kompetens till Värnamo.

Vårt projekt Ditt Värnamo som är ett projekt med syfte att få nyinflyttade att trivas i, utvecklas med och rota sig i Värnamo kommer att bli än viktigare i framtiden om vi skall lyckas med denna fråga, konstaterar Ulf Annvik.

Dan Sylvebo, regionchef på Svenskt Näringsliv Jönköpings län kommer att gästa oss på Värnamo Näringslivs frukostmöte på Vandalorum på fredag 5 oktober för att berätta mer om rankingen och vad kommunen, politiker och tjänstemän själva kan vidta för åtgärder för att ytterligare förbättra villkoren för entreprenörskap och företagande i Värnamo.

>> Läs mer om Värnamos ranking på Svenskt Näringslivs hemsida

Read More →