Loading

Archive

Visit Värnamo blir en del i Värnamo kommun

Visit Värnamo blir en del i Värnamo kommun

Sedan 2012 har Visit Värnamo varit en del av Värnamo Näringsliv och har på uppdrag av kommunen drivit frågor kring turism- och destinationsutveckling. Den 1 januari 2019 kommer Visit Värnamo bli en del av verksamheten i Värnamo kommun.

Vi ser ett behov av en funktion som samordnar, utvecklar och marknadsför Värnamo som destination.
En funktion som arbetar med mer samlad kraft, för att Värnamo ska kunna vara en attraktiv destination och nå vision 2035, säger Ulf Svensson Kommundirektör.

Värnamo Näringsliv kommer fortsätta att driva sin ordinarie verksamhet och alla företag som driver verksamhet i vår region kommer fortsatt erbjudas medlemskap.

Vi lägger stor vikt vid fortsatt gott samarbete med alla företag som jobbar inom turism- och besöksnäring, och alla kommer kunna vara kvar som medlemmar i Värnamo Näringsliv även i framtiden.

Vi på Värnamo Näringsliv ser fram emot ett fortsatt bra samarbete i arbetet med destinationsutveckling och att göra Värnamo mer attraktivt.

Har du frågor rörande övergången vänligen kontakta:

Ulf Svensson
Kommundirektör
Telefon: 0370-37 72 60
Växel: 0370-37 70 00
Epost: ulf.t.svensson@varnamo.se

Ulf Annvik
VD,Värnamo Näringsliv AB
Tele: 0370-69 18 55
Mobil: 070-698 78 48
E-post: ulf@varnamonaringsliv.se

Read More →

Värnamo på plats 22 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sverige

Svenskt Näringsliv släppte idag 2 oktober sin rapport om företagsklimatet i Sverige. En undersökning man genomfört i över 20 år, där nästan 31 000 företag i år svarat på frågor som påverkar deras vardag. Värnamo som förra året låg på plats 34 har klättrat hela 12 placeringar och hamnar därmed på plats 22 av samtliga 290 kommuner.

En fråga som väger tungt i rankingen är, vad är ett bra företagsklimat?
Här får företagen utifrån sina egna preferenser ange hur bra de upplever företagsklimatet. Värnamo hamnar här på plats 15 av Sveriges alla kommuner.

– Vi tycker det är fantastisk kul att Värnamo klättrar på Svensk Näringslivs ranking-rapport och att vi nu ligger i topp av Sveriges 290
kommuner, säger Ulf Annvik, VD Värnamo Näringsliv

Utmaningen framåt där vi ser att vi behöver jobba ännu mer är frågan om arbetskraft med relevant kompetens. Det har varit högkonjunktur under en lång period och företagen i vår region skriker efter kompetent arbetskraft. Värnamo Näringsliv har tillsammans med kommunen och flera andra aktörer gjort ett antal projekt för att locka arbetskraft till Värnamo, bland annat rekryteringsresor till Norge och Holland.

– Rapporten visar tydliga tecken på att det är extremt svårt att rekrytera rätt kompetens just nu och därför behöver vi öka insatserna
ytterligare för att attrahera rätt kompetens till Värnamo.

Vårt projekt Ditt Värnamo som är ett projekt med syfte att få nyinflyttade att trivas i, utvecklas med och rota sig i Värnamo kommer att bli än viktigare i framtiden om vi skall lyckas med denna fråga, konstaterar Ulf Annvik.

Dan Sylvebo, regionchef på Svenskt Näringsliv Jönköpings län kommer att gästa oss på Värnamo Näringslivs frukostmöte på Vandalorum på fredag 5 oktober för att berätta mer om rankingen och vad kommunen, politiker och tjänstemän själva kan vidta för åtgärder för att ytterligare förbättra villkoren för entreprenörskap och företagande i Värnamo.

>> Läs mer om Värnamos ranking på Svenskt Näringslivs hemsida

Read More →

Vad krävs för att skapa affärer i den cirkulära ekonomin och hur vi ska gå tillväga för att lyckas?

Välkommen till Gummifabriken i Värnamo den 26 oktober, då samlar vi den tillverkande industrin och företagsfrämjande organisationer för att lära oss mer om cirkulär ekonomi. 

Johan Dahlström, specialist industriell hållbarhet RISE/Swerea introducerar oss till megatrenden cirkulär ekonomi och hållbarhet för småländsk industri.

Jeanette Rosén, Coompanion Jönköpings län ger oss en bild av innovation ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Ove Sers, ECRIS AB delar med sig av sin resa till att bli en av världens ledande aktörer inom renovering av produkter till fordonsindustrin.

Åsa Minoz, Minoza AB ger perspektiv på delningsekonomi och nya affärsmodeller. Åsa är expert på innovation och delningsekonomi med stor erfarenhet av samarbeten som spänner över olika branscher och samhällssektorer.

Sista anmälningsdag är 5 oktober, anmälan är bindande.

>> För mer information och anmälan klicka här

Read More →

Plusenergiforum – Megatrendernas påverkan på klimat- och hållbarhetsarbetet

Energikontor Norra Småland (En del av region Jönköpings län) arrangerar den tredje upplagan av Plusenergiforum den 18 oktober, på Elmia. En unik, regional konferens kring förnybar energi och energieffektivisering. Det blir ett fullmatat och intressant program i spåren Hållbara transporter, Hållbart resande samt Energismarta företag och byggnader. Vi fokuserar på forskning, nyheter och goda exempel.

Megatrendernas påverkan på klimat- och hållbarhetsarbetet.
Plusenergiforum inleds med en spännande trendspaning! Bobo af Ekenstam, vd för Docere Intelligence och chefredaktör för Sveriges största trendsajt Buzzter, tar oss med på en resa genom de stora förändringskrafterna och deras påverkan på klimat och hållbarhet. Du kommer att få en överblick över de tio viktigaste megatrenderna och hur de utvecklas.

Ur programmet:

  • Teknikutveckling och e-handel.  Hur säkrar vi en klok miljöutveckling?
  • Money talks  – Ekonomisk lönsamhet som argument för hållbart resande
  • Äntligen en strategi för gods – men vad innebär det?
  • Smarta lösningar för stadsutveckling som främjar både tillväxt och ett hållbart samhälle
  • Delad mobilitet bortom storstaden – går det?
  • Att samtidigt bevara, utveckla och energieffektivisera befintliga byggnader – erfarenheter från GrowSmarter Stockholm
  • Framgångsfaktorer för effektivare energianvändning i industriföretag
  • Paneldiskussion – Så blir klimatomställningen en guldgruva för landsbygd och glesbygd!

>> För mer information och anmälan klicka här

Read More →

Bristen på kompetent personal – Största hotet för svenska underleverantörers tillväxt

Det ser fortfarande ljust ut för Sveriges underleverantörer. Orderingången är stabil och vart tredje företag planerar att anställa. Dock står vi kvar vid problemet; det saknas arbetskraft. Det visar Underleverantörsbarometern som i dag presenteras av Svensk Industriförening Sinf i Anderstorp.
– Problemet ser vi extra tydligt då vi har haft högkonjunktur under en längre tid, behovet av utbildad personal är en viktig del för fortsatt expansion, säger Joakim Norlén, VD för Svensk Industriförening Sinf 

Den återkommande frågan om bristande tillgång på utbildad arbetskraft anges nu som ett direkt hot mot underleverantörernas tillväxt. Det är hela 66 procent som ser tillgången på utbildad arbetskraft som ett problem, vilket är högsta siffran sedan Sinf startade mätningarna 2007.  

– Problemet med bristen på utbildad arbetskraft är något som vi tycker borde ligga högt upp på den nya regeringens agenda för att främja ett fortsatt expansivt Sverige, menar Joakim Norlén VD Svensk Industriförening Sinf.

När det gäller de största hindren mot företagens tillväxt toppar tillgång till kompetent personal, vilket 29 procent svarat. På mindre än två år har andelen företag som anger att de har problem att hitta kompetenta medarbetare ökat från 42 procent till 66 procent.  

>> Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet på Sinf hemsida

Read More →

Inbjudan till StyrelseAkademien Jönköpings län i Gnosjöregionen

Ett medlemskap som gör skillnad – StyrelseAkademien Jönköpings län Gnosjöregionen

I medlemskapet ingår:
– Unik vd- och styrelseansvarsförsäkring
– Rikstäckande Kandidatbank
– Styrelseutbildning på tre nivåer med certifiering- Medlemswebb och Kunskapsbank
– Tidningen Professionellt styrelsearbete
– Ca 25 styrelsekompetensträffar i länet årligen
– Medlemsrabatter

Nu finns datum och tema för träffar hösten 2018 i Gnosjöregionen på hemsidan.

>> Läs mer på StyrelseAkademins hemsida.

Read More →

Trä & Teknikmässan – INNOVATION SQUARE

Innovativ Form och Teknik för internationell konkurrenskraft
Interior Cluster Sweden, Science Park i Borås och Svenska Mässan bjuder in till seminarier, monterutställning och en spännande utmaning kring projektet INNOVATIONS SQUARE, ett innovationsprojekt riktat mot den svenska möbel- och inredningsbranschen. Projektet för samman kravställare med möbeltillverkare, underleverantörer och forskning.

Vi bjuder in dig att besöka Trä & Teknikmässan i Göteborg, där INNOVATION SQUARE presenteras tillsammans med spännande seminarier på Wood Fusion-scenen:
• 28 augusti – Möbelindustrin skapar konkurrenskraft genom digitalisering och industri 4.0
• 29 augusti – Innovativ form och teknik för ökad internationell konkurrenskraft.
• 29 augusti – Utmaningen INNOVATION SQUARE 2020

Välkommen!
Vi ses på Svenska Mässan i Göteborg. Kom och träffa oss i monter D02:12.
Alla seminarier är kostnadsfria och mässan har fri entré.

>> Läs mer på www.interiorclustersweden.se

>> För entrékort se trätekniks hemsida

Read More →

Affärsutveckla med kundanpassade energitjänster

Energitjänster är ett samlingsnamn för alla de olika tjänster som levereras för att på ett eller annat sätt åstadkomma effektivare energianvändning i en verksamhet. Det kan röra sig om exempelvis energirådgivning, installation och styrning av energieffektiv teknik, energikartläggning eller långsiktiga avtal med en garanterad energibesparing.

Under den här workshopen får du testa konkreta verktyg för hur ditt företag kan förbättra era energitjänster.

Workshopen riktar sig till företag som hjälper fastighetsägare, bostadsrätts-föreningar och industrier att energieffektivisera. Workshopen ger deltagarna ökad förståelse för kundbehov och verktyg för att bättre möta dessa. Vi berättar även om stödmöjligheter för små- och medelstora företag. Workshopen anordnas av Energikontor Norra Småland tillsammans med EEF inom projektet Energitjänster.

>> Läs mer och ansök på EEFs hemsida.

Read More →

Digitalakademin

Almi bjuder in dig som driver ett företag och vill jobba mer praktiskt med företagets digitala kommunikation.
Målet efter genomgången kurs är att du ska ha fått:
– En strategisk digital plan för ditt företag
– Ökad kunskap om olika analysverktyg
– Kunskap om olika digitala kanaler och hur dessa kan användas
– Hjälp att välja mål och nyckeltal för din verksamhet

Kursen är uppdelad på fyra olika tillfällen och utbildningarna leds av Torbjörn Noaksson från den Google-certifierade partnern Din Webbstrateg.
Torbjörn är utbildningschef på Din Webbstrateg och har 13 års erfarenhet från branschen. Han utbildar både företag och elever på YH-utbildningar.

>> Läs mer och anmäl dig på Almis hemsida

Read More →

Information om Värnamo Näringslivs organisation hösten 2018

Den 4 augusti 2018 avslutar Johanna Skans, kommunikationsansvarig och projektledare evenemang, på VNAB, sin anställning hos oss. Hon kommer att börja jobba som Marknads- och kommunikationsansvarig på Hestrahandsken och vi önskar henne stort lycka till med detta.

Hanna Linell kommer att ersätta Johanna på hennes tjänst och lämnar således sitt nuvarande uppdrag som projektledare för Ditt Värnamo. Istället kommer Adam Svensson att ta över projektansvaret för Ditt Värnamo inför hösten 2018.

Organisationen Värnamo Näringsliv kommer under hösten 2018 att bestå av fem personer
Ulf Annvik – vd och näringslivschef
Hanna Linell – kommunikationsansvarig och projektledare evenemang
Adam Svensson – Science Park och projektansvarig för Ditt Värnamo
Karin Fritz – turism- och destinationsutvecklare Visit Värnamo
Malin Frisk – turistinformatör Visit Värnamo

Ovan laguppställning är den som gäller i höst, och eftersom personalstyrkan reduceras med en 75% tjänst så kommer vissa interna justeringar att behöva göras för att arbetsuppgifter och projekt skall kunna fortlöpa enligt plan. Detta innebär delvis att Ulf Annvik kommer att ta ett större operativt ansvar för att stötta organisationen. Utvärdering av organisationen samt resurser kommer att ske vid årsskiftet 2018/2019.

Medlemsnytta i fokus
Vi på VNAB jobbar fortsatt för att skapa så hög medlemsnytta som möjligt. Vi finns här för dig och ditt företag om du har frågor eller funderingar på hur vi kan stötta just dig.
Vid frågor, vänligen kontakta Ulf Annvik
Mail: ulf@varnamonaringsliv.se
Tel: 070-698 78 48

Värnamo Näringsliv – Vi ger näring åt ditt företag

 www.varnamonaringsliv.se

Följ oss på Facebook               Följ oss på Linkedin

Read More →