Loading

Dialogen står i fokus under 2018 i Värnamo

By Johanna Skans In Nyheter mars 1, 2018

FÖRETAGSKLIMAT. Nu är det dags igen för Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av Lokalt Företagsklimat som kommer ligga ut från januari till mars i år. Därför har vi pratat med regionens näringslivsansvariga om hur de arbetat baserat på förra årets resultat och vad de har för målsättningar för 2018 års enkät. Näst på tur är Värnamo kommun.

I 2017 års upplaga av Lokalt Företagsklimat fick Värnamo det sammanfattande omdömet 3,98, vilket räckte till plats 34 av landets 290 kommuner och en femteplats i länet.

”Vi är allmänt positiva till företagsklimatet i kommunen”, säger Ulf Annvik, VD för Värnamo Näringsliv AB. ”Sedan förra året har vi gjort ett par förändringar och vi tror och hoppas på ett positivt resultat 2018.”

Ulf berättar att enkäten är något kommunen tar på stort allvar och använder som underlag i sitt arbete. Man diskuterar resultatet internt och tittar på vilka frågor som kan förbättras genom ett ökat fokus under det kommande året. På näringslivsbolaget finns ett internt mål att nå topp 20 i Sverige inom tre år, men för att nå dit betonar han att det krävs ett samarbete mellan alla aktörer.

I slutet av mars kommer man därför att genomföra en workshop med kommunens politiker och tjänstemän, representanter från näringslivsbolaget och även näringslivet.

”Det är lite synd att vi inte kunde genomföra det här tidigare så att resultatet kunde synas i enkätsvaren. Men inget arbete görs i onödan, och det viktigaste är ändå att skapa ett bättre företagsklimat.”

Som en mellanstor kommun menar Ulf att det är svårt att lämna mellanskiktet i rankingen. Det är en utmaning att konkurrera med de kommuner som håller topplaceringarna.

”För att placera sig högt krävs det antingen att man är en liten kommun som drar nytta av små avstånden, som Gnosjö, eller att man är en stor, rik kommun med möjlighet att satsa, som kommunerna kring Stockholm. Med 34 000 invånare är Värnamo fast i mellanskiktet, och det är inte helt enkelt att hitta ett sätt att klättra.”

I båda Lokalt Företagsklimat och kommunens egen kundundersökning efterfrågades fler företagsbesök, vilket man tagit till sig av. Under det senaste året har man ökat antalen besök, vilket välkomnats av företagarna och lett till en bättre dialog.

”Jag och mina kollegor är ofta ute på besök och försöker få med oss kommunens tjänstemän och politiker. Politikerna kan dock vara svåra att få med sig, men vi arbetar ständigt för att locka med dem ut på fältet.”

Vid besöken ställs alltid frågan om vilken företagarna själva tycker är den viktigaste frågan för dem och deras verksamhet. I nio fall av tio är svaret kompetensförsörjning, vilket även syns i Lokalt Företagsklimat och är en återkommande fråga i hela landet. En åtgärd för att förbättra detta är Campus Värnamo som satsar på utbildningar som leder till arbete, och har som uttalad funktion att gynna den egna regionen.

”Antalet elever har stigit från 100 till 350, vilket måste ses som ett tecken på att det blir bättre. Vi har ett nära samarbete med dem, och kommer fortsätta prioritera kompetensfrågorna eftersom det är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande näringsliv.”

Text: Mathilda Linnander