Loading

En rättvisare bild av industrin

By Hanna Linell In Nyheter oktober 27, 2015

Rapporten ” En rättvisare bild av industrin” är framtagen i ett samarbete mellan chefekonomerna på Almega, IF Metall, Sveriges Ingenjörer, Teknikföretagen och Unionen. Här analyseras industrins utveckling på ett nytt sätt som ger en mer rättvisande och heltäckande bild av industrins betydelse för Sveriges produktion och sysselsättning.

Analysen visar att industrin i verkligheten svarar för närmare 25 procent av Sveriges BNP, en andel som dessutom framstår som avsevärt mer stabil än vad mer traditionella mått visar.

I rapporten framgår också att industrin efter finanskrisen visserligen haft svårt öka antalet direkt anställda, men de indirekt anställda har på endast två år (från 2009 till 2011) ökat med närmare 25 000 personer.

Rapporten innehåller även ett bredare och längre perspektiv på industrins utveckling. Här visas bland annat att industrins intäkter av tjänster mer än fördubblats sedan mitten av 1990-talet.

Ladda ner rapporten som pdf här.