Loading

Entreprenörskap lockar unga

By Hanna Linell In Nyheter november 4, 2015

Hur attraherar vi unga medarbetare? Vad letar de efter och hur ser de på studier och karriärsval? Ulrik Simonsson på Ungdomsbarometern reder ut begreppen och trenderna.

– Skillnaden mellan ungdomar är större idag än tidigare, oavsett parameter. Det är en större polarisering inom gruppen, och det är en viktig grundinsikt när vi pratar om ungdomar idag.

Ungdomsbarmorometern är ett svenskt undersöknings- och analysföretag fokuserade på ungdomar och generationsfrågor. Under 25 år har de kartlagt ungdomssverige och trendspanat inom en rad områden.

Ungdomsbarometern lyfter fram 4 viktiga trender för hur unga ser på studier och karriärsval och presenterades på Svenskt Näringslivs hemsida enligt nedan:

1. Intressestyrda
Unga väljer i större utsträckning jobb och studier utifrån intresse och meningsfullhet.

– Unga idag är mer intressestyrda i sina utbildnings- och karriärsval än tidigare generationer. Det visar sig redan i gymnasievalet, och om vi som arbetsgivare ska kunna påverka dem att utbilda sig inom ”vår” bransch behöver vi påverka dem långt mycket tidigare än gymnasiet, säger Ulrik Simonsson.

2. Alla dörrar öppna
Unga idag vill gärna hålla alla dörrar öppna, också när det kommer till studie- och yrkesbanan. Det visar sig till exempel i gymnasievalet där unga i större utsträckning väljer högskoleförberedande gymnasieprogram före yrkesförberedande eftersom dessa upplevs som ”bredare” med fler valmöjligheter efter studenten.

– Unga söker valmöjligheter och karriärväxling. De flesta räknar med att byta arbetsgivare 8 gånger under sin yrkeskarriär, säger Ulrik Simonsson.

3. Entreprenörskap lockar
Möjligheten att påverka sin egen situation lockar många unga in i entreprenörskap.

4. Skillnader ökar
Gruppen ”unga” har aldrig varit så polariserad som idag. Det handlar om både bakgrund, intressen och värderingar.

– Tvärsnittet är mindre viktigt nu än tidigare. Som arbetsgivare kan vi inte dra alla unga över en kam, säger Ulrik Simonsson.

Viktigt för arbetsgivare
För att kunna attrahera unga medarbetare krävs att arbetsgivare vet vilka de unga är och vad de drivs av när de väljer utbildning och karriär.

– Jag tror att som arbetsgivare måste vi redan från början visa att vi har en plan: ’du börjar här, och om det går bra så kan du gå vidare och arbeta med det här’. Samma sak med lönestegen. Man måste kunna växa med företaget, säger Lesley Hansson, TrelleborgVibracoustic.