Frukostmöte Maj

Välkommen till digitalt frukostmöte med Värnamo Näringsliv, Företagarna Gnosjöregionen och VFF Värnamo Företagareförening.

Ca två veckor innan mötet finns möjlighet att läsa mer om agendan samt anmäla sig. Är du medlem i någon av föreningarna ovan så kommer inbjudan per mail.


Tid

08:00 - 09:00

Datum

maj 07 2021

Plats

Digitalt

Information till Näringslivet i Värnamo kommun

Samverkansgruppen består av information till Näringslivet i Värnamo kommun kopplat till Corona (Covid-19). Värnamo Näringsliv och Värnamo kommun ställer nu resurser till förfogande för att samla information och eventuella insatser på det lokala planet