Lunchföreläsning med Mia Ahlqvist, stresspedagog och företagare – online

Efter 20 år på en statlig myndighet, och en krasch med sjukskrivning som följd utbildade sig Mia till stresspedagog. Lyssna till hennes inspirerande föreläsning om sin personliga och entreprenöriella resa.

Anmälan och mer info:  https://sciencepark.se/kalender/lunchforelasning-mia-ahlqvist/


Tid

12:00 - 13:00

Datum

dec 15 2020
Science Park Värnamo

Arrangör

Science Park Värnamo
Telefon
0370-30 24 57
E-post
adam@varnamonaringsliv.se
Hemsida
https://varnamonaringsliv.se/starta-eget/

Information till Näringslivet i Värnamo kommun

Samverkansgruppen består av information till Näringslivet i Värnamo kommun kopplat till Corona (Covid-19). Värnamo Näringsliv och Värnamo kommun ställer nu resurser till förfogande för att samla information och eventuella insatser på det lokala planet