StyrelseCafé på Ewes i Bredaryd

Goran@unemyr.se


Tema: AI för företagsledare
Magnus Unemyr, Författare/Konsult&Föreläsare i Artificial Intelligence and Marketing Automation. Mer information finns på www.unemyr.com

  • Vad är AI och varför är det viktigt?
  • Den disruptiva kraften i AI kommer att förändra många branscher
  • Var kan AI användas?
  • Hur kan AI användas för att göra företagets verksamhet effektivare?
  • Hur kan AI byggas in i produkterna för att göra dem mer konkurrenskraftiga?
  • Hur kommer man igång med AI på sitt företag?

Deltagaravgift
Kostnadsfritt för dig som är medlem i StyrelseAkademien, Värnamo Näringsliv och deras gäster. Övriga betalar 300 kr exkl. moms.
Vill du bli medlem gör du det via www.styrelseakademien.se/medlemskap kostar 1 600 kr inkl. moms per år och du får tillträdde till ca 30 kompetensutvecklingsträffar i hela länet.

Kontakt
Elisabeth Wagner
Verksamhetsledare0733 244 965
jonkoping@styrelseakademien.se

Anmälan
>> Anmäl dig här senast 14 september 2020 kl. 12


Tid

17:30 - 19:30

Datum

sep 15 2020

Information till Näringslivet i Värnamo kommun

Samverkansgruppen består av information till Näringslivet i Värnamo kommun kopplat till Corona (Covid-19). Värnamo Näringsliv och Värnamo kommun ställer nu resurser till förfogande för att samla information och eventuella insatser på det lokala planet