Loading

Invigningen av Gummifabriken flyttas fram

By Johanna Skans In Nyheter augusti 22, 2017

Pressmeddelande från Gummifabriken 2017-08-21:

FÄRDIGSTÄLLANDET AV GUMMIFABRIKEN FÖRSENAS – INVIGNINGEN FLYTTAS FRAM

Generalentreprenören Tage & Söner AB har meddelat att de inte kan uppfylla avtalet om att
få Gummifabriken färdig i tid. Därför har styrelsen för VKIAB beslutat att flytta fram invigningen av Gummifabriken.

Kostnaden för bygget påverkas inte av beslutet, utan den följer budget. Beslutet påverkar
inte heller betydelsen av Gummifabriken som en strategiskt viktig och långsiktig
satsning för Värnamos framtid.

Enligt det ursprungliga avtalet skulle Gummifabriken ha varit helt klar och slutbesiktigad
den 30 juni i år. Den 1 juni undertecknades ett tilläggsavtal mellan beställaren VKIAB
(Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB) och Tage & Söner AB. Avtalet innebär att
samtliga offentliga lokaler ska kunna öppnas för allmänheten senast 28 augusti, i god tid före
invigningen 15 september.

Säkerheten avgörande
Idag måndag tog dock VKIAB:s styrelse beslutet att flytta fram invigningen. I fredags
meddelade Tage & Söner att väsentliga delar av lokalerna som auditoriet, centraltrapphuset
och delar av biblioteket inte kommer att vara klara enligt tilläggsavtalet. Det skulle därmed
bli en invigning av ett ofärdigt hus med många provisoriska lösningar, där VKIAB inte kan
garantera brandsäkerheten för besökarna.

-Veckan före beslutet hade vi flera möten där Tage & Söner presenterade olika
lösningar för hur delar av huset skulle kunna invigas med hjälp av olika
provisoriska lösningar. Beskeden ändrades från dag till dag och i fredags stod det
klart att väsentliga delar av invigningsprogrammet inte skulle kunna genomföras. Vi
tycker att det är bättre att skjuta på invigningen och kunna visa upp ett färdigt hus.
Det som fällde avgörandet är att vi inte fått de besked vi behöver för att kunna
garantera brandsäkerheten för besökarna, säger Michael Andersson,
styrelseordförande i VKIAB.

Beskedet från Tage & Söner är att Gummifabriken är helt klar att tas i bruk för verksamheterna
och allmänheten i slutet av november. Det innebär att invigningen måste skjutas till
våren, men att verksamheterna i huset ska kunna starta under året.