Loading

Fler småföretag i Jönköpings län ser goda expansionsmöjligheter

By Hanna Linell In Nyheter juni 20, 2018

I Almis senaste nyhetsbrev skriver man att konjunkturen har utvecklats mycket väl även under det senaste året och tillväxttakten i Jönköpings län ligger högt över riksgenomsnittet.

Inför de kommande 12 månaderna räknar småföretagen i länet med en minskning i tillväxttakt. Detta kan man utläsa av Småföretagsbarometern 2018 som tas fram av Företagarna i samarbete med Swedbank och Sparbankerna.

71% av småföretagen i Jönköpings län ser ändå fortsatt goda expansionsmöjligheter, vilket är en ökning med 6 procentenheter jämfört med föregående år. Företag som bedriver internationell handel är mer optimistiska till utvecklingen för de kommande 12 månaderna än de företag som inte exporterar och/eller importerar.

Här kan du läsa Småföretagsbarometern för Jönköpings län »