enkätsvar April 2021

Enkätsvar från tillverkningsbranschen

Här är svaren som gjordes i enkätundersökningen med tillverkningsbranschen. Se även filmer från politiker som ger svar på frågor i undersökningen. 

Rubrik på filmerna

Hur tycker du kommunpolitikers inställning och attityd till företagande är?

Kryssa i ord som du tycker beskriver hur eller varför det är positivt att bedriva verksamhet i Värnamo kommun.

Vilka är de två viktigaste faktorerna för ditt företags utveckling?

Hur lätt är det att komma i kontakt med politiker och tjänstepersoner i Värnamo kommun?

Hur lätt är det att samverka/ samarbeta med Värnamo kommun?

Beskriv hur du tycker att samarbete/ samverkan med Värnamo kommun kan utvecklas.

• Det finns ju kommunalråd, landsbygdsutvecklare, tjänstemän inom olika nämnder som åker ut och lyssnar av medborgarnas önskemål, men sen händer inget. Svårt att utveckla när inte viljan finns hos de som har bläck i pennan. Man kanske skulle införa ytterområdesnämnder? Annars kommer kommunen bara att växa till 40 000 st i staden. När målet sattes så gjordes en uträkning att om man procentuellt fördelade ökningen över hela kommunen så skall Bredaryd / Lanna öka med 360 invånare till 2035. Finnvedsbostäder bygger nu 7 lägenheter i Bredaryd. Sätter man två i varje så saknas 346 personer till år2035. Det börjar bli bråttom.

• Tycker att kommunen marknadsför sig som enkel och snabbfotad för att serva näringslivet. Skapa möjligheter till fler bostäder och friluftsliv, för att öka attraktiviteten av Kommunen.

• Bra fråga, ring mig gärna så kan vi diskutera detta.

• Tex bygge av företagsby där utvecklingsföretag kam expandera och få en möjlighet att hitta rätt i struktur och storlek av lokal

Hur tycker du kommunpolitikers inställning och attityd till företagande är?

Hur tycker du kommunens tjänstepersoners inställning och attityd till företagande är?

Kan Värnamo kommun underlätta förutsättningarna för att driva er verksamhet?

Hur ser ert samarbete med skola och universitet ut?

Kan Värnamo kommun underlätta förutsättningarna för att driva er verksamhet?

Hur ser ert samarbete med skola och universitet ut?

Behövs en egen mötesplats för tillverkningsbranschen?

Jag ser Värnamo Näringsliv som en samarbetspartner för att driva frågor med kommun och region?

Vad ser du att Värnamo Näringsliv kan hjälpa just ert företag med?

Inget just nu
för närvarande inget
Är dåliga på att använda Värnamo Näringsliv
Löpande frågor som dyker upp.
Kontakter i Värnamo
vet inte
Tillgång kompetens
Koordinering, rekrytering till regionen
Locka och bedriva god utbildning för teknikintresserade ungdommar
utvecklingsstöd i form at expertis

Övriga kommentarer

Bra undersökning!

Ledig tjänst hos oss
Läs mer nedan

Information med anledning av kriget i Ukraina.

På Svenskt Näringlivs hemsida samlas information och länkar till andra relevanta externa aktörer med anledning av kriget i Ukraina. Klicka dig vidare nedan och ta del av aktuell information.