Loading

Företagsjouren i Jönköpings län

By Johanna Skans In Nyheter april 25, 2017

Företagsjouren är en neutral samtalspartner för företag i svårigheter. Man arbetar över hela Jönköpings län och är ett stöd för de 13 kommunerna.

Man vänder sig till små och medelstora företag som vill ha hjälp med att göra en analys av dagsläget i sitt företag. Alla uppdrag hos ­Företags­­jouren behandlas med tystnadsplikt och sekretess.

Erbjudande 

Man erbjuder inledningsvis fem besök eller möten utan kostnad. Vid ytterligare rådgivning förmedlar man kontakter med specialistkonsulter inom bland annat finans, juridik, personal, redovisning och revision samt med psykologer och olika typer av mäklare. Man kan även erbjuda stöd i utvecklings- frågor, förhandlingar och avtalsfrågor.

Om Företagsjouren i Jönköpings län

Region Jönköpings län är huvudman för Företagsjouren i samarbete med Tillväxtverket, Företagarna och Almi Företagspartner i Jönköpings län.

Företagsjouren har även nationellt ekonomiskt stöd och drivs i nära samverkan med banker och revisorer i länet.

Företagsjouren startades 2009 på uppdrag av länets kommuner och landsting. Syftet var att hjälpa företag som hamnat i ekonomiska svårigheter som en följd av finanskris och lågkonjunktur.

För kontakt och mer information, gå in på Region Jönköpings läns hemsida här.