Företagslots Corona – kostnadsfri rådgivning och stöd för företag i Värnamo kommun

Anna Sandqvist, Företagslots Corona, är ett stöd och hjälper dig i arbetet med avstämningen.  med att söka de ekonomiska stöd, svarar på frågor kring regelverk eller annan rådgivning som är kopplade till covid-19. 

Vi kommer gärna till ditt företag, tveka inte att höra av dig. 

Tfn 076-539 94 58 

E-post: anna@varnamonaringsliv.se 

Information till Näringslivet i Värnamo kommun

Samverkansgruppen består av information till Näringslivet i Värnamo kommun kopplat till Corona (Covid-19). Värnamo Näringsliv och Värnamo kommun ställer nu resurser till förfogande för att samla information och eventuella insatser på det lokala planet