Företagslots-Corona

Värnamo Näringsliv anställer en resurs som kan hjälpa företagen att söka bidrag kopplade till Corona.

Anna Sandqvist börjar den 21 april men ni kan redan nu gå in och få hjälp, kontakta Anki Hansson på 072 -453 45 25 anki@varnamonringsliv.se

Information till Näringslivet i Värnamo kommun

Samverkansgruppen består av information till Näringslivet i Värnamo kommun kopplat till Corona (Covid-19). Värnamo Näringsliv och Värnamo kommun ställer nu resurser till förfogande för att samla information och eventuella insatser på det lokala planet