Frågor & Svar Corona Vecka 13

 Företagens corona-akut 26 mars 

Här har vi sammanställt ett urval av de frågor och svar som kom upp i chatten under livesändningen de 26 mars. 

Vi vill betona att många av svaren är färskvara och kan ha ändrats. Därför finns även länkar till webbsidor där man kan söka aktuell information. 

FRÅGOR PÅ TEMAT ARBETSGIVARAVGIFTER 

Aktuell information från Skatteverket 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lamnaarbetsgivardeklaration.4.41f1c61d16193087d7fcaeb.html

F: Hur fungerar förslaget kring sänkta arbetsgivaravgifter i praktiken? 

S: Verksamt.se ”Förslaget föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den lön som inte överstiger 25.000 kronor” 

F: Innebär det att man inte alls får sänkt arb.giv.avg på en lön över 25 tkr, eller får man stöd upp till 25 tkr och inte på resterande lönesumma? 

S: Man får stöd upp till 25.000 kr, alltså max 5.300 kr 

F: Under 30 anställda eller max 30 anställda? 

S: Max 30 anställda 

F: Gällande bolag som kan få kostnadsnedsättning gällande arbetsgivaravgifter, gäller detta bara bolag upp till 30 anställda, eller är det så att 30 st anställda är max vad man kan få ut även om företaget har flera anställda än 30 ? 

S: Bolag med fler än 30 anställda kan också nyttja åtgärden, men lättnaden gäller alltså för max 30 anställda inom bolaget. 

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-tillfalligt-sankta-socialavgifter-med-anledning-av-coronaviruset/

FRÅGOR PÅ TEMAT SKATTEFRÅGOR 

F: Vad vet ni om de förändrade reglerna runt företrädaransvar om man t.ex. begär anstånd med skatter? 

F: Om man ansöker och får uppskov på moms. När man ska betala tillbaka uppskov om 12 månader har bolaget redan gått i konkurs. Blir styrelsen då personligt ansvariga för skatteskulden? 

S: Läs i denna länk: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/382923.html 

FRÅGOR PÅ TEMAT KORTTIDSPERMITTERING / KORTTIDSARBETE 

Aktuell information om korttidsarbete 

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html

F: Som jag förstått det så måste minst 70% av arbetsstyrkan vara berörd för att det ska gå att genomföra (om man inte har kollektivavtal). Stämmer det? 

S: Ja det stämmer. 

F: Vad händer om en del av arbetsstyrkan efter ett tag kan återgå till full tjänst, kan en mindre del av arbetsstyrkan “vara kvar” i korttidspermittering trots att det då berör mindre än 70%? 

S: Har man inte kollektivavtal ska alla inom samma driftsenhet ha samma permitteringsgrad. Dock har jag förstått det som att man kan undanta vissa personer som inte omfattas av permitteringen. Om det går att ändra längre fram är fortfarande oklart. 

F: Kan även en extern (anställd) vd omfattas av korttidspermittering? 

S: Det finns inget i Tillväxtverkets information som utesluter en extern anställd VD, men jag har hört det från annat håll också att en extern VD ska vara utesluten med hänvisning till att VD inte omfattas av LAS. Det kan dock vara något som reglerats i överenskommelse med resp fackförbund. Är ni kollektivavtalsanslutna så kontakta er arbetsgivarorganisation för att se vad som gäller i just er överenskommelse. 

F: Vi är fyra ägare som också är verksamma i företaget, omfattas vi av möjligheten till korttidspermittering? 

S: Ja numera gör ni det. Tillväxtverket har förtydligat detta i informationen på sin hemsida. 

F: Hur söker man permittering? När kan man söka? 

S: Ansökan sker hos Tillväxtverket från och med den 7 april. www.tillvaxtverket.se 

F: Var kan man ta del av mer information om tillvägagångssätt vid ansökan korttidspermittering? På tillväxtverkets egen hemsida kan vi inte hitta uppgifter om ansökan. 

S: Möjligheten till ansökan öppnas först den 7 april. 

F: Kan man korttidspermittera samtidigt som varslat samma personer? 

S: Ja som jag har förstått så ska det vara möjligt. 

FRÅGOR SOM BERÖR ALMIs VERKSAMHET 

Information om Almis nya Brygglån 

https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/brygglan/

F: Vad gäller Almis lån, har Almi tänkt något kring avbetalning? 

S: Gällande amorteringsuppskov för befintliga kunder kan ni läsa mer här: https://etjanster.almi.se/oversikt/overview/424 

F: How can Almi support us as we do not have a good economy these days? 

Can we pay a rental fee in several months? I mean, can the landlord divide the rental fee? Because as you know we can not sell much these days! 

S: The government is working a solution on this. Please Google Translate the information to find more. https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher/ 

You should negotiate with the landlord and they will afterwards redeem the “lost” rent from the state. 

F: Är reglerna för ALMIs utvecklingscheckar samma som tidigare, eller skulle det vara möjligt att med stöd av ALMIs checkar exempelvis starta ett internt utvecklingsarbete kring digitalisering när man nu har kapacitet/resurser över? 

S: Checkarna fungerar som tidigare. Läs mer om vad som gäller här: 

https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/region/jonkoping2/utvecklingscheckar/

ÖVRIGA FRÅGOR 

Aktuell information ang reducerade hyror – utvalda branscher 

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher/

F: Kommunen, säger att det är uppskjutet betalning som gäller tillståndsavgifter! Kan ni tänka om, slopade avgifter 2020 skulle hjälpa, detta är fortfarande ont i magen då inga intäkter kommer. 

S: Jag tar med din fråga till våra politiker och ber om att få återkomma. 

F: Jag önskar ett forum, hemsida eller samordnare där man kan söka bristkompentens inom regionen. Exempelvis är detta ett ypperligt tillfälle att dela kompetens, exempelvis, tekniker inom regionen till varandra. 

F: Hur kan vi tillsammans få medierna att fokusera mer på det som är postivt lika mycket som negativa nyheter? Jag uppleverer att alla negativa (och inte alltid sanna) rubriker gör folk väldigt illa. Det kommer vara väldig svårt att få igång konsumtion igen när det är så här. Vi måste ju få igång företagen så snabbt det går när viruset minskat i framfart. 

Ledig tjänst hos oss
Läs mer nedan

Information med anledning av kriget i Ukraina.

På Svenskt Näringlivs hemsida samlas information och länkar till andra relevanta externa aktörer med anledning av kriget i Ukraina. Klicka dig vidare nedan och ta del av aktuell information.