marketing-success2

Friskvård i världsklass direkt till ditt företag

Välmående medarbetare är nyckeln till framgång för nästan alla företag!

En frisk välmående personal skapar förutsättningar för gladare och produktiva medarbetare, minskade sjukskrivningar och ökad lönsamhet.

Sport Competence ”Friskvårdspaket Flex” är en ny innovation för hållbar systematiserad friskvård.

Konceptet, har utvecklats i samspel med framstående experter, etablerade forskare och håller hög evidens. Konceptet anses idag av många vara landets främsta satsning för hållbar friskvård. 
Innehåll och upplägg anpassas för respektive företag och även för olika målgrupper inom företaget. Ni får tillgång till ett stort antal av landets främsta experter, egen friskvårdssida och specialanpassad app samt komplett projektplan.

Är ni redan väl igång, så kör en utmaning te.x. ”100 days med Mattias Sunneborn”…

Från 55:- /månad och person  inkl. expertkompetens, webbsida, app samt komplett projektplan för 6-12 månader.

Erbjudande till Värnamo Näringslivs medlemmar:

Vi erbjuder Värnamo Näringslivs medlemmar 10-30% rabatt.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och konsultation:
Er kontaktperson:Ralf Lilja (vd) 0736-729939, ralf.lilja@sportcompetence.se

Information till Näringslivet i Värnamo kommun

Samverkansgruppen består av information till Näringslivet i Värnamo kommun kopplat till Corona (Covid-19). Värnamo Näringsliv och Värnamo kommun ställer nu resurser till förfogande för att samla information och eventuella insatser på det lokala planet