Sveriges riksdag

Gemensam skrivelse till landets statsminister

Business Gnosjöregion med näringslivet och GGVV-kommunernas högsta politiker har gjort en gemensam skrivelse till landets statsminister. För att de oacceptabla energikostnaderna äventyrar framtiden för Gnosjöregionens näringsliv och vi bjuder härmed in till samtal där vi skyndsamt kan få svar på Sveriges energipolitik.

Ledig tjänst hos oss
Läs mer nedan

Information med anledning av kriget i Ukraina.

På Svenskt Näringlivs hemsida samlas information och länkar till andra relevanta externa aktörer med anledning av kriget i Ukraina. Klicka dig vidare nedan och ta del av aktuell information.