Loading

Gummifabriken häver sitt kontrakt med Tage & Söner efter förseningen av byggnationen

By Johanna Skans In Nyheter oktober 16, 2017

VKIAB HÄVER SITT KONTRAKT MED TAGE & SÖNER
Värnamo kommunala industrifastigheter AB:s (VKIAB) styrelse har fattat beslut att häva kontraktet med generalentreprenören för ombyggnationen av Gummifabriken Tage & Söner
byggnads AB (Tage & Söner). Tage och Söner är kraftigt försenade med ombyggnationen och har inte kunnat presentera en lösning på förseningen och dessutom meddelat att de ej har bemanning att lämna en tidplan för det återstående arbetet. Därför tvingas VKIAB häva kontraktet och kontraktera
en ny generalentreprenör.

Bakgrund
Entreprenaden skulle enligt parternas kontrakt ha varit färdigställd och klar den 30 juni 2017. Entreprenaden är i dagsläget fortfarande inte färdigställd, utan kraftigt försenad.
Detta trots upprepade påpekanden från VKIAB och möten där generalentreprenören lämnat löften om att entreprenaden skulle vara klar i avtalad tid. Vid flera möten har Tage & Söner presenterat tidplaner som varit preliminära och inte fastställda vilket gjort att de ändrats vid flera tillfällen. Vi har än idag inte fått några klara besked om när inflyttning av verksamheterna kan ske.
Tage & Söners underentreprenör för el-entreprenaden, Bravida Sverige AB, har varit och är utförare av de mest kritiska arbetena för färdigställande. Bravida Sverige AB har nu för andra gången avbrutit sina arbeten med en sammanlagd tid på 5 veckor och under den tiden har inga installationsarbeten genomförts. Tage & Söners ombud har meddelat VKIAB att de inte har bemanning att göra en ny tidplan och kan således inte ge VKIAB en tidpunkt för när entreprenaden kommer att vara färdigställd, vilket i sin tur gör att VKIAB inte kunnat meddela sina hyresgäster när
inflyttning kan ske.
– Detta är inte acceptabelt. Vi har haft ett stort tålamod med vår generalentreprenör men nu kan vi inte vänta längre. Vi har krävt att de ska planera, jobba på och sköta sitt uppdrag i enlighet med avtalet. Det har de inte gjort. Eftersom de inte följer avtalet så ser vi ingen annan möjlighet att få klart Gummifabriken än att fortsätta arbetet med en ny generalentreprenör, säger Michael Andersson, ordförande i VKIAB:s styrelse.

Avtal med ny generalentreprenör
När avtalet nu är hävt kommer VKIAB att teckna avtal med GBJ Bygg AB som blir ny generalentreprenör. De kommer att ta över generalentreprenaden och samordningsansvaret
omedelbart. Anledningen till att valet föll på GBJ Bygg AB är att de har arbetsledning och personal som har erfarenhet av Gummifabriken och därför blir startsträckan kort. GBJ har för avsikt att ta över en del underentreprenörer och ta med sig en del själva in i projektet.
– Vi är nöjda över att vi får in en ny generalentreprenör och nytändning i projektet. Vi ser fram emot en ny avtalspart som vi kan driva projektet framåt tillsammans med, säger Tobias Hörnquist, vd för VKIAB.
Målet med en ny generalentreprenör är att vi ska få färdigt de kritiska delarna och snabbare kunna flytta in verksamheterna. Projektet har kritiska tidpunkter som behöver hållas. Med denna lösning kommer projektet att bli klart fortare. Totalkostnaden för projektet bedöms kunna hållas med de regler som finns när det gäller hävning. Nu ska arbetet i projektet accelereras så hyresgästerna kan flytta in så fort som möjligt. På många platser är det så gott som färdigt, men helheten måste bli klar innan Gummifabriken kan tas i bruk. Då kan verksamheterna och samarbetskonceptet komma igång vilket gör huset unikt i sitt slag. Vi återkommer med tider så snart som vår nya generalentreprenör satt sig in fullt ut i projektet.

För mer information:
Vd Tobias Hörnquist 0370- 30 59 80
Ordförande Michael Andersson 070-620 35 20