Hjälp länet att spara el

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Hjälp till att sprida informationen om läget samt hur man som individ kan bidra för att länet ska klara sig så bra som möjligt. Hos Energimyndigheten hittar du budskap, information samt material för vidareförmedling i din organisations kanaler.

Kampanjsidan: https://www.energimyndigheten.se/varje-kilowattimme-raknas/ 

Material till vidareförmedlare: https://www.energimyndigheten.se/underlag 

Mer information om länets insatser i energikrisen:
Hushåll: https://rjl.se/energikontoret/hjalp-och-stod-i-energikrisen/hushall/ 

Företag: https://rjl.se/energikontoret/hjalp-och-stod-i-energikrisen/foretag/

Som en förlängning på Energimyndighetens kampanj kommer det att komma en regional kampanj som tas fram gemensamt av Region Jönköpings län, Energikontor Norra Småland och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Tillsammans sparar vi el för Jönköpings län!

Ledig tjänst hos oss
Läs mer nedan

Information med anledning av kriget i Ukraina.

På Svenskt Näringlivs hemsida samlas information och länkar till andra relevanta externa aktörer med anledning av kriget i Ukraina. Klicka dig vidare nedan och ta del av aktuell information.