Loading

HPU- Hållbara natur-& kulturupplevelser på export

Projekt | HPU- Hållbara natur-& kulturupplevelser på export

Smålands Turism har av Tillväxtverket beviljats medel för att i ett fyraårigt projekt bedriva utvecklingsarbete i Region Jönköpings län och att arbeta fram hållbara natur- och kulturupplevelser för export. Projektet pågår t.o.m. 2019.

Med länets unika natur- och kulturvärden som bas, ska projektet samarbeta med företag i regionen, specialister från besöksnäringen, offentlig sektor, ideella organisationer och forskare för att initiera och säkerställa ett strategiskt utvecklingsarbete för en hållbar besöksnäring. Värnamo kommun är medfinansiärer.

Som en del i Smålands turisms utvecklingsarbete med att stödja företagen i att ta fram exportmogna produkter för en hungrig utländsk marknad, har det därför hållits två olika kurser under hösten: Lärorik kurs i mobilfoto och Workshop i digitalisering.

Ytterligare information

Karin Fritz

Projektledare
Mobil: 0370-30 24 59
karin@visitvarnamo.se