Loading

HR-nätverk bygger examensjobbs-portal

By Hanna Linell In Nyheter november 4, 2015

BGRs senaste HR-nätverksmöte hölls i Hillerstorp den 26 oktober.

Viktiga frågor som diskuterades var bl.a. hur man kan tillgodose det behov av att synka elever från gymnasiet med exjobb. Även hur man kan forma en gemensam portal för Gnosjöregionens företag att lägga ut sina examensjobb och finna exjobbare från universitet och högskolor diskuterades. En examesjobbs-portal kommer att utarbetas av gruppen där det skall vara lätt för både student och företag att hitta matchningar.

Målet är att så långt möjligt använda det som redan är framtaget och utgå från fungerande koncept och applicera detta för vår region.

Vidare diskuterade man deltagandet i den Jobb-GPS mässa som kommer att hållas den 9 mars 2016.

BGR har även sänt in en ansökan till ESF PO1, tillsammans med Campus Värnamo och Teknikcollege Västra Småland. Ansökan syftar till att ta fram långsiktiga arbetsmodeller för att öka matchningen mellan företagens behov samt utbildningsaktörernas utbud, samt arbetsmodeller för validering av personal och även arbetsmodeller för metoder för hur företagen kan ta fram och få tillgång till behövd vidareutbildning för personal.

HR-nätverket är ett initiativ från BGR och våra lokala näringaslivsföreningar, där bygdens personalchefer träffas regelbundet för att diskutera en av de viktigaste frågorna för regionen; kompetensförsörjningen.