Hur ledningsgrupp och ekonomifunktion kan utveckla affären och verksamheten genom teknikutveckling och beteendeförändringar

Digital utveckling och framtidens ledarskap
För dig som är VD, i ledningsgrupp, funktionsledare eller förändringsledare

Är du intresserad av hur teknikutveckling påverkar beteendeförändringar och vad det kan göra för din affär?
Vet du hur data kan skapa affärsvärde och nya affärsmodeller?
Är du i behov av metoder för att kunna vara mer innovativ samtidigt som den dagliga verksamheten rullar på?

Svarar du ja på någon av dessa frågor är du varmt välkommen att vara med oss under 4 dagar. Under dessa dagar förmedlar vi teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att framgångsrikt leda förändringsarbete med digital utveckling. Dagarna kommer ge dig en bred och grundläggande översikt över arbetet i digital utveckling inom affärs-, organisation- och processutveckling.

Vi kommer utgå ifrån den normala arbetsprocessen där du som kursdeltagare lär dig om metoder och logik för att gå ifrån strategi till handling.

Under våra fyra dagar tillsammans kommer vi även jobba med ett och samma case där vi utövar det teoretiska vi lärt oss praktiskt.

Ekonomens roll i digital utveckling
För dig som är ekonomichef, ekonomiansvarig eller har ansvar för processer inom ekonomifunktionen
Är du intresserad av hur teknikutveckling påverkar beteendeförändringar och vad det innebär för ekonomifunktionen?
Vill du bidra med större värde i att se framåt i beslutsunderlag för affärsutveckling och lägga mindre tid på att summera historisk information i Excel?
Är du i behov av metoder för att kunna vara mer innovativ samtidigt som den dagliga verksamheten rullar på?

Svarar du ja på någon av dessa frågor är du varmt välkommen att vara med oss under 4 dagar. Under dessa dagar förmedlar vi teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att framgångsrikt leda förändringsarbete med digital utveckling. Dagarna kommer ge dig en bred och grundläggande översikt över arbetet i digital utveckling inom data och processutveckling och vad som får en påverkan på ekonomi, redovisning och revision.

Vi kommer utgå ifrån den normala arbetsprocessen där du som kursdeltagare lär dig om metoder och logik för att gå ifrån strategi till handling. Under våra fyra dagar tillsammans kommer vi även jobba med ert eget case där vi utövar det teoretiska vi lärt oss praktiskt.

Syfte
Kurserna syftar till att förmedla teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att med framgång leda förändringsarbetet med digital utveckling för verksamheten som helhet. Grundsteget med fokus på omvärld och teknikutveckling globalt är samma eftersom det är samma komplexa omvärld ledare och medarbetare ska förstå och bidra med värde till. Resten av stegen är kurserna nischade mot det ansvarsområde som respektive roll har med både strategiska och operativa aspekter för att få kunskaper och insikter men även att kunna omvandla strategi till aktiviteter. Kursen ger en bred och grundläggande översikt där deltagarna möter flera olika föreläsare med olika kunskapsområden. Deltagarna får en möjlighet att se pågående förändringsarbete i olika verksamheter och får en möjlighet att skaffa sig ett nätverk att samverka med även efter utbildningen.

Erbjudande till Värnamo Näringslivs medlemmar: 10% rabatt på kursavgiften

>> Läs mer om kurserna här
Digital utveckling – framtidens ledarskap 
Ekonomens roll I digital utveckling 

VILL DU VETA MER? Ring Anne-lie 070-5844331 eller Susanne 070-5771219

Ledig tjänst hos oss
Läs mer nedan

Information med anledning av kriget i Ukraina.

På Svenskt Näringlivs hemsida samlas information och länkar till andra relevanta externa aktörer med anledning av kriget i Ukraina. Klicka dig vidare nedan och ta del av aktuell information.