Loading

Kompetenscoach – Partnerskap – konkurrenskraft

By Hanna Linell In Nyheter december 10, 2018

Partnerskap är en innovativ satsning för Gnosjöregionens tillverkande företag.
Syftet med partnerskapet är att bidra till företagens kompetensförsörjning genom att kostnadseffektivt, utifrån behov, kartlägga, samordna och

genomföra kompetensutveckling och långsiktiga utbildningsinsatser. Detta samordnas av en gemensamt finansierad kompetenscoach.

De 20 första företagen har nu anslutit till partnerskapet och den första kompetenscoachen är på plats sedan i augusti. Vill du och ditt företag vara ett av de kommande 20 företagen som blir kopplade till kompetenscoach nummer två?

>> Mer information om partnerskapet och intresseanmälan hittar du här

Ett samarbete mellan Campus Värnamo, Polymercentrum, Skärteknikcentrum och Teknikcollege Västra Småland.