Loading

Konjunkturbarometern december 2017

By Johanna Skans In Nyheter januari 17, 2018

Konjunkturbarometern visar att Gnosjöregionen fortsätter sin positiva utveckling. Framtidstron är fortsatt stark bland företagen inom Gnosjöregionen – investeringsläget ökar och framtidstron är positiv i alla kommuner.

Företag i alla branscher har svarat på frågor om orderläge, inköpsläge, personalläge, investeringar och framtidstro. Det är en trendmätning på en 5-gradig skala (-2; -1; +-0; +1; +2) där företagen anger det aktuella läget i förhållande till förändringar under de senaste 3 månaderna.