Kriminalvårdsanstalt kommer att byggas i Värnamo kommun

Idag meddelade Kriminalvården att det kommer att byggas två kriminalvårdsanstalter i region Öst. En av anstalterna kommer att byggas i Värnamo kommun.

Kriminalvårdsanstalten som kommer att byggas i Värnamo kommun blir en sluten anstalt med cirka 200 platser.

– Tjänstepersoner har tagit fram olika underlag för att ge bra förutsättningarna för Kriminalvården att etablera sig i kommunen och vi politiker har fattat beslut. Detta kommer få stor betydelse för utvecklingen av vår kommun, säger Mikael Karlsson, (C), kommunstyrelsens ordförande.

Det kommer att bli många nya arbetstillfällen till vår kommun. Uppskattningsvis blir det cirka 200 nya jobb inom anstaltsverksamheten. Även under byggprocessen genereras ett stort antal arbetstillfällen.

En nyetablering av en anstalt kommer att innebära många nya jobb inom flera olika yrkeskategorier, till exempel kriminalvårdare, kockar, städare, vaktmästeri, psykologer, jurister och beteendevetare.

– Dessutom kommer verksamheter som till exempel dagligvaruhandel, privata och kommunala servicefunktioner påverkas positivt. Drift och underhåll av anläggningen innebär också ett behov av det lokala och regionala näringslivet, säger Ulf Svensson, kommundirektör.

Nu kommer Kriminalvården, tillsammans med Värnamo kommun, att fördjupat titta på de olika platsalternativen för anstalten.

Bilden är tagen från presskonferens där de presenterade vart anstalterna ska byggas.

Källa:
Pressmeddelande från Värnamo kommun

Bild:
Värnamo kommun.

Ledig tjänst hos oss
Läs mer nedan

Information med anledning av kriget i Ukraina.

På Svenskt Näringlivs hemsida samlas information och länkar till andra relevanta externa aktörer med anledning av kriget i Ukraina. Klicka dig vidare nedan och ta del av aktuell information.