Loading

Möbelklustret

Europas starka möbelregion vill bli ännu starkare!

Projekt | Möbelklustret

För knappt ett år sedan bildades Interior Cluster Sweden. Värnamo Näringsliv, tillsammans med flera näringslivsbolag på möbeltäta orter, hade då bestämt sig för att utveckla det tidigare klusterinitiativ som funnits i Tibro och i det s.k. Möbelriket.

Målet vid bildande var, och är fortsatt, att stärka den viktiga branschen som möbelindustrin utgör.

– Många talar om det svenska ”musik och klädundret” och lyfter fram dessa branscher som viktiga för vår internationella image och betydelsen för exporten. Till skillnad från dessa branscher är möbelindustrin ett verksamhetsområde med stark exportpotential som även påverkar sysselsättningen utanför storstäderna, säger Anders Wisth.

Sverige har en stor del av produktionen kvar i landet och har goda möjligheter att utvecklas. Fokus i klustret är just internationalisering och kompetensförsörjning. Genom olika projekt och initiativ vill Interior Cluster Sweden hjälpa företagen att hitta nya marknader och nå längre. Värnamo är mitt i klusterområdet och en av de viktiga noderna i arbetet. Genom företagsträffar och olika projekt kommer arbetet i klustret att byggas långsiktigt och målmedvetet.

För att ta del av de kommande aktiviteterna i klustret, besök www.interiorcluster.se.

Ytterligare information

Anders Wisth

Kreativ Arena
Box 117
567 33 Vaggeryd
+46 (0)70-51 57 636
anders@interiorcluster.se