Loading

ISC - Möbelriksdagen

En kreativ mötesplats för intressenter och branschmänniskor inom möbelbranschen.

Projekt | ISC Möbelriksdagen

Den 15-16 mars hålls 2018 års Möbelriksdag på Gummifabriken och på Vandalorum i Värnamo. Möbelriksdagen är en kreativ mötesplats för intressenter och branschmänniskor inom möbelbranschen. Syftet med arrangemanget är att skapa en arena där man kan utbyta erfarenheter, skapa nya kontakter och få andra intryck än de man får på möbelmässor etc. Interior Cluster Sweden/Möbelklustret arrangerade den första Möbelriksdagen för tolv år sedan. Orter som tidigare har stått värd är de orter som är med i möbelklustret som huvudintressenter, så kallade noder. Värnamo är en av dessa noder och 2018 är det vår tur att arrangera Möbelriksdagen. Värnamo Näringsliv sitter med i styrgruppen, och har bl.a. som roll att säkerställa att det blir en tydlig Värnamoprägel på årets möbelriskdag.

Ytterligare information

Ulf Annvik

Projektledare
Mobil: 0370-30 24 55
ulf@varnamonaringsliv.se