IMG_0724

Näringslivsanalys med Bisnode

Värnamo kommun och Värnamo näringsliv tar regelbundet fram en Näringslivsanalys med företaget Bisnode.
Den 15 januari var det dags för presentation och Axel Frisk från Bisnode var föredragande. Ca 40 personer från näringsliv och kommun tog del av presentationen.

Analysen omfattar bokslutsår 2013 – 2018.
Under perioden har det samlade förädlingsvärdet för näringslivet i kommunen ökat från 6,4 miljarder kronor till 9,7. En ökning med 52%.
Antalet anställda hade ökat från 9399 till 10300, +10% 
Antalet företag hade ökat från 1594 til 1875, +18%.

I en jämförelse med riket är denna utvecklig stabil men något långsammare. 
Sveriges näringsliv (Exkl.Stockholm)
Tillväxt i förädlingsvärde: +57% (+54%)
Tillväxt i antal anställda: +13% (+12%)
Tillväxt i antal företag: +30% (27%)

”Vi står på en stabil grund med en bred bas av många olika tillverkande företag. Vi vet att dessa växer något långsammare än andra branscher, men det är också stabilt och säkert” kommenterar Anki Hansson, Näringslivschef på Värnamo Näringsliv AB.

En nyhet i analysen var att man tittar på hur näringslivet fördelar sig mellan växande, medelbra och krympande branscher. För Värnamo kommuns näringsliv är fördelningen växande 28%, medelbra 37% och krympande 35%.

”Detta är en källa till viss oro, men är också mycket värdefullt att få klart för sig eftersom det tydligt pekar ut riktningen till vad vi bör lägga fokus på i utvecklingsarbetet” säger Mikael Karlsson, Näringslivsutvecklare på Värnamo kommun.

Ser man på bolag som är 0-3 år gamla är fördelningen växande 62%, medelbra 34 och krympande 4%.

”Det visar att de som startar nytt gör det inom de rätt områden. Det gör gott för näringslivet” säger Anki Hansson.

Hade du inte möjlighet att komma och lyssna på presentationen kan du se det i efterhand här: https://youtu.be/pK8t12ztUp8

Information till Näringslivet i Värnamo kommun

Samverkansgruppen består av information till Näringslivet i Värnamo kommun kopplat till Corona (Covid-19). Värnamo Näringsliv och Värnamo kommun ställer nu resurser till förfogande för att samla information och eventuella insatser på det lokala planet