Nationella företagsakuten – kostnadsfri rådgivningstjänst för företag i hela landet

Nationella företagsakuten erbjuder akut rådgivning till företag i hela landet som drabbats ekonomiskt av covid-19. Akuten hjälper bland annat till i frågor om stöd och regelverk, finansiering, personal, juridik, hälsa, ägarfrågor samt konkurs och rekonstruktion. Nationella företagsakuten drivs av Region Jönköpings län med finansiering via Tillväxtverket fram till 30 september 2020. Mer information och kontaktuppgifter på www.nationellaforetagsakuten.se 

Länk till film som presenterar Nationella företagsakuten››

Information till Näringslivet i Värnamo kommun

Samverkansgruppen består av information till Näringslivet i Värnamo kommun kopplat till Corona (Covid-19). Värnamo Näringsliv och Värnamo kommun ställer nu resurser till förfogande för att samla information och eventuella insatser på det lokala planet