Öppen jämförelse Företagsklimat 2019 (Insikt)

188 kommuner och 17 gemensamma förvaltningar/förbund har genomfört NKI-undersökningen Insikt om hur företagen uppfattar den kommunala myndighetsutövningen gällande 2019 års ärenden.

De myndighetsområden som mäts är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Värnamo kommun placerar sig på plats 43 i riket, en förflyttning uppåt från förra årets placering på plats 50, och har ett NKI (nöjd kund index) på 76.

Glädjande är att Värnamo sticker ut på området miljö- och hälsoskydd där man rankas som 13:e bästa kommun i landet med ett NKI-värde på 78.

Ännu högre betyg ges på området bemötande med ett NKI på 84.

”Vi har som motto att jobba inom lagens ramar, men inte krångla till det” säger Conny Eskilson, förvaltningschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen, där alla myndighetsområdena sorterar under.

”det är glädjande att vårt konsekventa arbete med att sträva efter en hög servicenivå till företagen ger resultat” säger Mikael Karlsson, Näringslivsutvecklare.

”En servicemedveten kommun är en förutsättning för att behålla det näringsliv vi har och samtidigt utveckla det” utvecklar Anki Hansson, näringslivschef på Värnamo Näringsliv

Hela resultatet finns att läsa om här: RESULTAT

Information till Näringslivet i Värnamo kommun

Samverkansgruppen består av information till Näringslivet i Värnamo kommun kopplat till Corona (Covid-19). Värnamo Näringsliv och Värnamo kommun ställer nu resurser till förfogande för att samla information och eventuella insatser på det lokala planet