Passa på att utveckla ditt företag

Region Jönköpings län erbjuder nu en betald hållbarhetsutbildning med fokus på innovation och nya affärer. Corona krisen påverkar oss alla här och nu. Utmaningarna är stora i det korta perspektivet, men det är viktigt att som företagare även blicka framåt och ta tillvara tiden med lägre aktivitet till att utveckla affärsverksamheten och konkurrenskraften.

Läs mer här ››

Information till Näringslivet i Värnamo kommun

Samverkansgruppen består av information till Näringslivet i Värnamo kommun kopplat till Corona (Covid-19). Värnamo Näringsliv och Värnamo kommun ställer nu resurser till förfogande för att samla information och eventuella insatser på det lokala planet