Pressmeddelande

”Bollplanket” – Samverkansgrupp för information till Näringslivet i Värnamo kommun kopplat till Corona. Värnamo Näringsliv och Värnamo kommun ställer nu resurser till förfogande för att samla information och eventuella insatser på det lokala planet.

I nätverket ingår:
Värnamo Näringsliv – Anki Hansson och Adam Svensson
Värnamo Kommun – Mikael Karlsson, Maria Berglund, Lisa Lidén
Campus Värnamo – Enikö Ohlsson
Arbetsförmedlingen – Johan Weidenmark
Värnamo City – Anders Wallin
Företagsjouren – Östen Sjölin
Medborgarförvaltningen – Fredrik Wallström
Vux – Lena Peltomaa

”Rent operativt är vårt handlingsutrymme begränsat”, säger Anki Hansson, Näringslivschef på VNAB. ”Men det vi kan göra, ska vi göra”

Hittills har vi kunnat identifiera några saker. För dem som önskar kan vi hjälpa till med info om hur man håller mötesfria sammanträden med hjälp av IT. T.ex. Skype eller Teams.
Vi kan vara bra bollplank att prova idéer med.
Vi kan agera företagens förlängda arm och ta reda på information mm när de är upptagna med att hålla hjulen igång.

Vi samlar information om samordningsgruppen samlas på Värnamo Näringslivs hemsida www.varnamonaringsliv.se

”Vi tycker det är viktigt att vi agerar med det vi kan nu. Det handlar om att alla bidrar för att minimera effekterna av pandemin” säger Mikael Karlsson, Näringslivsutvecklare på Värnamo kommun.

Vi deltar i länsöverskridande nätverk inom Region Jönköpings län och med Länsstyrelsen där vi har täta kontakter med ALMI och Science Park.

Vi välkomnar alla som kan, att på olika sätt vara med och bidra med praktiska tips.

För direktkontakt:

Anki Hansson
Tel. 072-4534 4525
E-post: anki@varnamonaringsliv.se

Adam Svensson
Tel. 076- 3226 591
E-post: Adam@varnamonaringsliv.se

Mikael Karlsson
Tel. 0370-377768
E-post: Mikael.karlsson@varnamo.se