Prisutdelning för Årets Företagare och Årets Student

Årets Företagare 2020 | Företagarna
Med motiveringen:
”På bara några år har bolaget vuxit sig starka och blivit en farlig konkurrent i branschen. Man skulle kunna säga att hjulen snurrar på ordentligt. Att leverera helhetslösningar har blivit bolagets nisch och på så sätt har de fått de stora drakarna som kunder. Att dessutom vara aktiv inom den lokala idrotten gör ägaren till en bra teamledare. ”

Årets företagare är Fredrik Lingeskog – VD på Svenska Lager AB

Bild: Delour AB

Årets Student 2019 | Campus Värnamo
Priset tilldelas en studerande som visat prov på verkligt gott entreprenörskap genom sin förmåga attidentifiera och tillvarata möjligheter. Förutom sin förmåga till självständigt tänkande har denna student med sin positiva syn på studieuppgifternaoch sin öppenhet bidragit till att skapa ett gott studieklimat även bland sina studiekamrater. Detta är egenskaper som vi är säkra på kommer att leda långt och kanske kan vi hoppas på att få behålla Årets Student 2019 inom vår region även i framtiden.  

Årets student 2019 är Anders KrantzFastighetsingenjör

Bild: Värnamo.nu

Ledig tjänst hos oss
Läs mer nedan

Information med anledning av kriget i Ukraina.

På Svenskt Näringlivs hemsida samlas information och länkar till andra relevanta externa aktörer med anledning av kriget i Ukraina. Klicka dig vidare nedan och ta del av aktuell information.