Program – TÄNK OM; innovation x5

5 dagar x 5 perspektiv = 19 – 23 april.

Om kraften i att tänka om. Innovation handlar inte bara om storslagna idéer, utan lika mycket om att våga byta perspektiv.

Under fem dagar gör vi precis det. Det handlar om;

Tänk om framtidens hållbarhet

MÅNDAG 19 APRIL
15:00-16:00

Hur kan hållbar innovation ta del i både affärskoncept och produktutveckling? 

Vi möter formgivaren Robert Germundsson, forskaren Jenny Bäckstrand och entreprenören Daniel Wolbe (Wog Trä & Metall).

Tänk om framtidens digitalisering

TISDAG 20 APRIL
15:00-16:00

Hur tänker man nytt och om i den nya digitala världen? 

Vi möter Patrik Stoopendahl, expert på digital marknadsföring och författaren bakom succéboken ”Köprevolutionen”, Ulf Johansson expert inom Artificiell Intelligens och entreprenören Pär Arlebrand (Flintab) som ökat sin lönsamhet genom att utveckla en ny digital tjänst för sina kunder.

Tänk om framtidens samverkan

ONSDAG 21 APRIL
15:00-16:00

Tänk om och tänk nytt om samverkan. Att våga ”krocka” människor med olika bakgrunder och kunskaper.

Vi möter Anders Melander och Leona Achtenhagen (Jönköping International Business School), Helena Nordström (Placebrander) expert på särskiljning och samverkan för besöksnäringen, samt entreprenören Matilda Rudenstam (Rudenstams gårdsbutik & kafé). Ta också del av hur 47 företag gick samman i ett INNOVATION RACE för att skapa gemensamma kundvärden.

Tänk om framtidens attraktivitet

TORSDAG 22 APRIL
15:00-16:00

Hur blir man attraktiv som arbetsgivare? Hur ”lockar” man framtidens innovatörer?

Vi möter Fanny Nilsson och Jennifer Sturedahl (mastersstudenter JIBS) som ger sin syn på regionens företagskultur. Möt representanter från SPARK (JU) en dynamisk forskningsmiljö som skall utveckla och skapa nytta för framtidens industri.

Tänk om morgondagens affärer

FREDAG 23 APRIL
15:00-16:00

Vilka strömningar påverkar framtidens affärer? Vilka möjligheter finns att tänka om?

Vi möter Göran Mattiason, expert på varumärke och marknadsstrategi. Monica Johansson (som berättar om drivkrafter och hinder bakom entreprenörsandan och innovationskraften i regionens företag).

Vi får också en snabb inblick i några av de företagsuppdrag vi genomfört. Direkt från verkligen, från företagen själva. (E-motionsEcris årets innovation 2020, Svero Liftingm.fl.)

Fem dagar, fem perspektiv där vi förmedlar, diskuterar och analyserar hur innovationkan se ut inom varje fält. Det bästa; allt sker LIVE under en timme varje eftermiddag kl.15.00-16.00.

Till eventet och anmälan.