Psykisk ohälsa och Covid – 19

 Under och efter Covid-19 kommer det att finnas en ökad risk för psykisk ohälsa. Främst i form av psykiska besvär p.g.a. ökad oro, stress, ensamhet, brist på rutiner och meningsfull sysselsättning. 

Grupper med förhöjd risk för psykisk ohälsa p.g.a. Corona-krisen: 

 • De som förlorar sina anställningar. 
 • De som är oroliga för att förlora sina anställningar – främst inom branscherna hotell, restaurang, butiker och transport. 
 • De som arbetar inom vården. 
 • De som arbetar hemma – som lever i destruktiva relationer eller de som tidigare haft ett missbruk. 
 • Egna företagare, framförallt män. 

Vad kan du göra som chef: 

 • Ha regelbundna avstämningar med medarbetarna för att kolla hur de mår och vilka behov som finns. 
 • Var tydlig med vad som gäller just nu i form av åtgärder, men var ärlig om du inte har alla svar. 
 • Lyssna och ge stöd åt de medarbetare som har 

 Viktiga kontaktuppgifter för näringslivet: 

Science park ger information, stöd och coachning till företagare som drabbas av corona. Företagare kan vända sig till dem via hemsidan sciencepark.se 
Verksamt.se har information samlad till företagare generellt men även specifik för dig i Jönköpings län 

Viktiga kontaktuppgifter: Om du har allmänna frågor om coronaviruset som inte rör symtom eller är vårdrelaterade ska du ringa det nationella informationsnumret 113 13. 

Ring telefonnumret 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård. 

Röda korset har en stödtelefon dit du kan ringa om du känner dig stressad eller oroad och vill prata med någon. Stödtelefonen är öppen måndag till fredag klockan 12.00-16.00. Alla samtal är anonyma, 0771-900 800. 

Vad kan du göra som kollega och vän: 

 • Visa förståelse för att andra kanske känner mer oro än du. 
 • Lyssna om någon behöver det och visa tålamod. 
 • Försök att ha trevligt ihop och prata om andra saker än coronaviruset. 
 • Om du är orolig för att en kollega kommer sjuk till jobbet, prata med hen och inte om hen. 
 • Erbjud lite motviktsfakta till kollegan som är väldigt orolig. Utgå från folkhalsomyndigheten.se, 1177.se och krisinformation.se 

Vad kan du göra själv: 

Om du känner dig mycket orolig, nedstämd, har svårt att sova eller inte kan släppa tankarna på viruset, finns det några saker du kan göra för att själv hantera din oro eller stress. 

 • Det är ofta bra att sätta ord på sin oro. Försök att hålla kontakten med andra genom telefon eller videosamtal. Ring någon som du litar på och berätta hur du känner. Om du hellre pratar med någon utomstående finns det flera organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl. 
 • Fortsätt med dina vanliga rutiner så gott det går. Stig upp i vanlig tid på morgonen, ät bra och rör på dig. Försök att komma ut i friska luften och fortsätt vara fysiskt aktiv. Gå och lägg dig på din vanliga tid. 
 • Försök att hålla dig sysselsatt med saker som du mår bra av. Att erbjuda andra hjälp kan också göra att man mår bättre. 
 • Undvik att använda alkohol, droger och andra substanser för att hantera dina känslor. Om oron känns överväldigande, kontakta 1177 eller stöd via telefon, chatt och mejl. 
 • Om du känner att nyheterna gör dig mer orolig eller får dig att må dåligt – testa att begränsa tiden du tittar eller lyssnar på nyheterna och använder sociala medier. Försök att undvika att titta eller lyssna på nyheter innan du ska sova. 
 • Det sprids mycket felaktig information i kristider som kan bidra till oro. Det är viktigt att du hämtar din information om covid-19 från tillförlitliga källor. Utgå från folkhalsomyndigheten.se, 1177.se och krisinformation.se. Tänk också på vilken information du delar vidare. 
 • Kom ihåg att situationen kommer att gå över. 

Om du har tankar på att du inte vill leva längre är det viktigt att du söker hjälp, gärna på din vårdcentral. Du kan ringa till Självmordslinjentelefonnummer 90 101 varje dag klockan 06.00-24.00. Hit går det även att ringa om du har en närstående du är orolig för. Det går även att få stöd via chat chat.mind.se 

Är det en akut situation som innebär livsfara ska du alltid ringa 112.