Loading

Regeringen backar om ändrade 3:12-regler

By Johanna Skans In Nyheter augusti 29, 2017

Den 8e juni 2017 presenterade Finansdepartementet en lagrådsremiss med det slutliga förslaget till nya 3:12-regler. På en pressträff i lördags meddelade Magdalena Andersson att reglerna inte kommer ändras i enligt med förslaget.

De föreslagana 3:12-reglerna har kritiserats kraftigt av såväl Alliansen som av näringslivet eftersom de skulle medföra försämringar för ett stort antal fåmansföretagare i Sverige. Bland annat föreslågs att: utdelningar och kapitalvinster skulle beskattas inom gränsbeloppet med 25% mot dagens 20%, och det lönebaserade utrymmet skulle beräknas enligt en trappa där utfallet försämrades väsentligen mot dagens regler.
Den föreslagna höjda skattesatsen har föranlett ett stort antal fåmansföretagare att ta, eller har planerat att ta utdelning inom gränsbeloppet innan årsskiftet. Sådan utdelning är, med anledning av att förslaget dras tillbaka, på denna grund inte nödvändig att genomföra.
Förslaget innehöll även förbättringar jämfört med dagens regler. Bland annat föreslogs att: ägarskiften mellan närstående skulle bedömas på samma sätt som en ägarförändring vid en extern försäljning, eftersom dagens regelverk inte lämnar utrymme för en närstående att inträda i en trädaperiod och få framtida beskattning av utdelningen till 25%, och utdelning för innehavare av andelar understigande 4% skulle beräknas uppgå till högst 25% av egen eller närståendes lön.
Orsaken till att förslagen dras tillbaka uppges vara att Alliansen har meddelat att en misstroendeförklaring skulle riktas mot Regeringen för det fall förslagen genomfördes. Regeringen har riktat kritik mot Alliansen för att missbruka möjligeten till misstroendeförklaring, och sagt att hotet satt en ny standard inom svensk finanspolitik.
Nuvarande regler har varit kritiserade och omdiskuterade, och kommer sannolikt inte vara för evigt. Även om stormen lagt sig relativt de föreslagna reglerna, är sannolikt det sista ordet inte är sagt om hur 3:12-reglerna kommer se ut framöver. Fortsättning lär följa.